Racespecifikt foder til hunde

Racespecifikt foder til hunde

Udbuddet af hundefoder er stort, og nogle hundeejere er ikke helt sikre på, hvilket produkt de skal vælge. Især hvad angår foder til bestemte racer er der usikkerhed: har en hund virkelig brug for racespecifikt foder? Læs her, hvorfor foder, der er tilpasset den enkelte hunderaces særlige behov kan være gavnligt.

Fremkomsten af hunderacer

Alle hunderacer kendt i dag nedstammer fra ulven. Nogle er skabt på naturlig vis, andre af mennesker gennem målrettet opdræt. I tidernes morgen begyndte mennesker at holde ulveunger som kæledyr. Over tid mistede de vilde dyr deres frygt for mennesket og blev ledsager under jagt. I og med ulves natur gradvist ændrede sig, fulgte udseendet med. Denne proces fandt sted i forskellige dele af verden, og på den måde opstod hunderacer, som var tilpasset de lokale forhold og klima. Rejsende tog hunderacer med til andre dele af verden og formerede sig, hvilket igen førte til opståen af nye racer. Efterhånden begyndte mennesker endda at opdrætte nye hunderacer på målrettet vis. Man ville fremavle visse karaktertræk og kropsspecialiteter så de kunne understøtte mennesket. For eksempel blev der på baggrund af fysiske eller karaktermæssige egenskaber skabt racer, der var særligt egnede til jagt, som hyrdehunde, eller til beskyttelse af mennesker. Hver hunderace har ikke kun særlige egenskaber, men også særlige behov. Det gælder også ernæringsbehovet.

Hvad er fordelen af racespecifikt hundefoder?

Racespecifikt foder kan bidrage til din hunds helbred. Når der sammensættes et foder bliver der lagt vægt på kriterier, der opfylder de særlige ernæringsmæssige behov hos hver enkelt hunderace. For eksempel findes der racer, der er tilbøjelige til overvægt. Her kan energireduceret foder være med til at forhindre, at hunden overforsynes med næringsstoffer, og på den måde hjælpe hunden med at opretholde sin idealvægt og forebygge de sygdomme, der kan opstå som følge af overvægt. Racespecifikt hundefoder kan også have en positiv indflydelse på sygdomstendenser en bestemt race måtte have, såsom ledsygdomme. Sammenfattende vil man med en målrettet ernæring sørge for den optimale ernæringsprofil for den respektive hunderace. En anden fordel er, at racespecifikt foder er tilpasset tænderne og kæberne. Kroketternes størrelse er tilsvarende tilpasset.

Eksempel: ernæring til en Labrador Retriever

Labrador foder

En Labrador Retriever er en af de racer, der har tendens til overvægt. Det er fordi en Labrador anses for at være grådig hvad angår mad, og den ville gøre alt for at få fat i en ekstra portion foder. Det har vist sig at ligge i generne. En genforandring fører til, at nogle eksemplarer fra denne hunderace mangler visse signalstoffer, der kan bidrage til at fjerne sultfornemmelsen. En Labrador med denne genforandring er så at sige altid sulten. Særligt foder til en Labrador har tilsvarende et lavere energiindhold og har foderingredienser, der er specielt mættende. På grund af sin størrelse har Labrador tendens til problemer med leddene. Også her kan racespecifikt foder have en positiv effekt. Fordi det er sammensat således, at det indeholder alle næringsstoffer, der understøtter leddenes naturlige funktionsevne, for på den måde at forhindre sygdomme.

Produkttip: Concept for Life Labrador Retriever Adult

Racefoderet Concept for Life Labrador Retriever Adult er beriget med de to naturlige brusknæringsstoffer glucosamin og chondroitinsulfat i kombination med C-vitamin. Dette kan understøtte hundens brusk og leddenes funktionsevne.

Læs også vores artikel om Labrador ernæring.

Labrador Retriever Adult 12 kg

Eksempel: ernæring til en Schæferhund

Også Schæferhunden har tendens til problemer med leddene. Derudover har den en følsom fordøjelse. Optimalt indeholder foderet altså næringsstoffer, som understøtter leddenes funktionsevne og består af let fordøjelige komponenter. En Schæferhund en lav koncentration af immunglobulin A, så racen har generelt en højere infektionsrisiko. Berigende indholdsstoffer i foderet kan styrke immunforsvaret. Hundefoder til en Schæferhund finder du i vores online shop.

Vores mest hjælpsomme artikler
5 min

Fødevarer som ikke er tiltænkt hunde

Selvom hunde historisk set har været brugt som lidt af en skraldespand for mad der er blevet til overs, og selvom hunden til dels stadig bliver brugt sådan i dag, er det naturligvis kun visse fødevarer, som bør lande i hundeskålen. En velsmagende hapser i ny og næ er tilladt - forudsat at det ikke skader hundens helbred.

Nogle fødevarer til mennesker er dog vitterligt skadelige eller endda giftige for hunde. Vi mennesker bør derfor have godt styr på, hvad vi må og ikke må lægge ned i hundeskålen.

I tilfælde af, at hunden spiser noget, den ikke bør spise, bør du straks gå til din dyrlæge. For at kunne behandle hunden ordentligt kommer vedkommende til at spørge dig om, hvor længe det er siden, og hvor meget din hund har spist.

Nogle gange vil man desværre ikke kunne redde hunden. Derfor skal det undgås for enhver pris, at hunden indtager uegnet mad - du kan nemlig risikere at skulle handle meget hurtigt for at nå at redde din hund.