Impressum

Firma

zooplus SE
Sonnenstraße 15
80331 München

Tlf. fra Danmark: 0045-78-15-02-17 (mandag til fredag 8:00 - 18:00)

E-Mail: service@zooplus.dk

Bankforbindelser

Hovedkontor: München
Handelsregister: Byretten i München
Registreringsnummer: HRB 273759
USt-Id-Nr. DE 200164421
CVR-nr. DK 29505047

Bankforbindelse for danske kunder:
zooplus SE
Sydbank
Reg.nr.: 8065
Kontonr.: 0001264642
IBAN: DK4780650001264642
BIC/SWIFT: SYBKDK22

Bankforbindelse for tyske kunder:
zooplus SE
Commerzbank AG München
Kontonummer: 211 441 101
Bankkode: 700 400 41

Bestyrelse

Geoffroy Lefebvre
Andreas Maueröder
Bestyrelsesformand: Stefan Götz

Varelevering og returnering

zooplus SE
c/o Rhenus AG u. Co. KG
Marktal 3
99880, Hoerselgau
Tyskland

Presse indhold/journalistisk indhold

zooplus SE
Online-redaktion
80331 München
Tyskland

E-Mail: Anvend venligst vores kontaktformular

Redaktionen tager ikke ansvar for fotos, tegninger eller manuskripter, som er indsendt uden aftale med zooplus. Vi beder dig om at have forståelse for, at vi ikke sender disse retur.

Personer, som ønsker at indsende fotos, tekster eller andet materiale til zooplus, bør være indforståede med redaktionens ret til at redigere i det indsendte materiale. Ved indsendelse af fotos, tekster og lignende giver du samtidig ret til, at zooplus A/S kan offentliggøre tekster eller fotos (også uden navneændring) både online og i trykte publikationer. Indsenderen erklærer sig enig i, at offentliggørelsen ikke overtræder loven eller en eventuel tredjeparts rettigheder eller ansvar, samt at brugsretten ikke er givet til anden side.

zooplus tager intet ansvar for en eventuel tredjeparts offentliggørelse af materialet.

Gode råd og meningstilkendegivelser er nøje overvejet og afprøvet af forfattene og zooplus, dog kan der ikke udstedes en garanti. Det er udelukket at stille hhv. forfatterne eller selskabet zooplus SE, inkl. dets ansatte, til ansvar for person-, ting- eller formueskader. Der kan være særlige artikelbenævnelser, som ikke nødvendigvis stemmer overens med redaktionens og udgiverens mening.

zooplus.dk kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi kan ikke påtage os ansvar for fremmed indhold på andre hjemmesider. Dette er uden for vores kontrol.

Koncept og design

zooplus SE

Copyright

"zooplus" er et registreret varemærke.

Alt indhold er ophavsretmæssigt beskyttet. Vi henviser til, at man for at kunne anvende billeder, tekster eller dele heraf i trykte, online eller skriftlige publikationer behøver godkendelse fra zooplus SE.

Alt indhold er kun beregnet til personlig information. Enhver videre kommerciel eller ikke-kommerciel anvendelse, især lagring i databanker, offentliggørelse, reproduktion og enhver form for handelsmæssig benyttelse såvel som videregivelse til tredjepart – også delvist eller i bearbejdet form – er forbudt uden godkendelse fra den retmæssige indehaver af ophavsretten. Den i kildeangivelsen angivne ejer af ophavsretten er ansvarlig for det pågældende indhold. Anvendelse af hhv. varemærket og mærkenavnet, især i produktbeskrivelser inden for samme markedsområde, sker ifølge godkendelse af ophavsretsindehaverens rettigheder. Anvendelsen af automatiske mekanismer (søgemaskiner, robots, robots, crawler), f.eks. til betjenelse af produkt- og eller prissøgningsmaskiner skal ligeledes godkendes såvel som deep-linking til indholds- eller produktlag samt visninger af zooplus-indhold inde på framesider.

zooplus er testet og godkendt til salg af økologisk dyrefoder gennem:

Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH
Bahnhofstrasse 9
76137 Karlsruhe
Tyskland

DE-Öko-007

Kundeservice-kontaktformular

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online konfliktløsning (OS) mellem virksomheder og forbrugere. Du kan finde den her: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Nogle forhandlere er ifølge loven forpligtet til at deltage, men dette er ikke tilfældet for zooplus.Vi er ikke forpligtede eller villige til at deltage i en tvistbilæggelse via Center for Klageløsning.