Betingelser for deltagelse i Facebook-konkurrencen "Ja Tak Tilbud"

§ 1 Almindelige bestemmelser

1. Arrangør og sponsor af "Ja Tak Tilbud"-konkurrencen (i det følgende "konkurrence") er zooplus - i det følgende "arrangør".

2. Arrangøren erklærer, at konkurrencen på ingen måde er sponsoreret, godkendt, administreret af eller knyttet til en tredjepart, der ejes af Facebook. Facebook påtager sig intet ansvar for konkurrencen. Alle spørgsmål, kommentarer, klager og krav i forbindelse med konkurrencen skal rettes til promotor og ikke til hverken ejer eller administrator for Facebook. Den foregående ansvarsfraskrivelse påvirker ikke arrangørens ansvar over for deltageren i konkurrencen i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.

§ 2 Konkurrencens varighed

Konkurrencen starter den 15.11.21, kl. 12:00 og slutter, så snart alle kuponer er givet væk (i det følgende"konkurrenceperiode").

§ 3 Konkurrencens deltagelsesbetingelser

1. Deltagelse i konkurrencen er frivillig og gratis.

2. Konkurrencen er åben for fysiske, myndige personer, der har deres bopæl i Danmark, og som har fuld juridisk kapacitet.

3. Konkurrencen arrangeres i Danmark.

4. Du må kun deltage i konkurrencen i dit eget navn, dvs. det er ikke tilladt at oprette en deltagelsesprofil og foretage konkurrenceregistreringer på vegne af tredjemand.

5. Medarbejdere, medlemmer af de styrende organer og repræsentanter for arrangøren og andre tredjeparter, der er direkte involveret i forberedelsen og gennemførelsen af konkurrencen, samt personer, der permanent arbejder med ovennævnte på andre grundlag end beskæftigelse, som såvel som deres nærmeste familiemedlemmer, dvs. slægtninge i stigende og faldende linje, søskende, ægtefæller, ægtefællers forældre, personer, der lever sammen med dem i et ægteskabslignende forhold og personer, der er i et adoptionsforhold med dem, må ikke deltage i konkurrencen.

6. Deltagelse i konkurrencen og den dertil hørende udlevering af personoplysninger er fuldstændig frivillig. En person, der ønsker at deltage i konkurrencen (i det følgende"deltager"), skal

a. at gøre sig bekendt med og acceptere vilkår og betingelser for konkurrencen som angivet i disse vilkår og betingelser for deltagelse

b. at notere sig arrangørens privatlivspolitik, som kan ses på https://www.zooplus.dk/info/legal/privacy

7. Konkurrencen er åben for personer, der har deres egen Facebook-profil, oprettet og vedligeholdt i overensstemmelse med Facebooks vilkår og betingelser (i det følgende "brugerkonto") og en internetforbindelse. Det er ikke tilladt for en deltager at deltage i konkurrencen via en fiktiv brugerkonto, det vil sige en konto, der er baseret på andre personlige oplysninger end de faktiske personlige oplysninger om den fysiske person, der driver kontoen.

§ 4 Grundlæggende regler og procedurer for konkurrencen

1. Konkurrencen slås op på Facebook på fan-siden "zooplus (DK)" på Facebook under linket https://www.facebook.com/dk.zooplus (i det følgende"fan-side").

2. Deltagerens opgave er at følge fan-siden og kommentere med “Ja Tak” i en kommentar under Facebook-opslag om konkurrencen, der er offentliggjort på fan-siden.

3. Kommentarer, der ikke overholder bestemmelserne i disse betingelser for deltagelse, udelukkes fra deltagelse.

4. Konkurrencens resultat vil blive annonceret på fan-siden zooplus (DK) inden for 24 timer dagen efter konkurrencens afslutning, og konkurrencens vindere (i det følgende "vindere") vil blive underrettet om det direkte i private Facebook-beskeder, som deltageren hermed indvilger i at modtage. I denne private Facebook-besked får vinderne også præmierne (se § 6).

§ 5 Præmier

1. Præmien er Le Bistro foderautomat (i det følgende "præmien"). Arrangøren sætter 20 præmier til rådighed i denne konkurrence.

2. Hver deltager kan maksimalt vinde én præmie i denne konkurrence.

3. Præmien kan ikke overdrages til tredjemand. Præmiens kontantværdi kan ikke udbetales eller ombyttes til en anden præmie. Vinderne har ikke ret til nogen særlig tilstand for præmien.

4. Hvis vinderen trækker sig fra præmien, forbeholder arrangøren sig retten til at tildele prisen til en anden deltager bestemt af udvælgelseskomitéen.

§ 6 Arrangørens rettigheder og forpligtelser

1. Arrangøren forbeholder sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen, fjerne en kommentar fra fan-siden eller fratage en deltager retten til præmien, hvis deres handlinger er i strid med enten lov eller moral, kan skade tredjemands legitime interesser, eller modsiger bestemmelserne i disse vilkår og betingelser for deltagelse, især hvis:

a. de handler ikke personligt, men gennem tredjemand eller

b. de ikke er myndige

2. For at tydeliggøre tvivl vedrørende en deltagers deltagelse i konkurrencen, kan arrangøren kontakte deltageren via den kommunikationskanal, som deltageren har angivet (f.eks. pr e-mail eller via Facebook), som deltageren hermed accepterer at modtage.

3. Arrangøren er ikke ansvarlig for forsinkelser i overførslen og behandlingen af oplysninger forårsaget af driften af Facebook, tekniske problemer eller andre computerfejl, fejl i internetforbindelsen eller andre funktionsnedsættelser af teknisk art.

§7. Databeskyttelse

I det omfang der indsamles personoplysninger om deltagerne i løbet af konkurrencen, vil disse data kun blive indsamlet, behandlet og brugt til at gennemføre konkurrencen og vil blive slettet, når konkurrencen er afsluttet. Deltageren accepterer dette udtrykkeligt. Yderligere oplysninger om databeskyttelse kan findes her.

§ 8 Klager

1. Hver deltager har ret til at indsende klager over forløbet eller resultatet af konkurrencen i konkurrenceperioden, samt efter konkurrencens afslutning, men senest inden for 14 dage efter konkurrencens afslutning (i tilfælde af klager sendt med anbefalet post, er poststemplets dato afgørende).

2. Klager skal sendes med anbefalet post mærket "Konkurrence Ja Tak - Klage", eller pr. e-mail til service@zooplus.dk med angivelse af Ja Tak Tilbud i meddelelsens emnelinje samt gennem privat besked til fan-siden "zooplus DK" på Facebook.

3. Klager vil blive behandlet af arrangøren inden for 14 (med ord: fjorten) dage efter modtagelsen. Deltageren vil blive informeret om arrangørens beslutning pr. e-mail eller anbefalet brev til den adresse, der er angivet i klagen.

4. Klagen skal indeholde navn og efternavn, adresse på den person, der indsender klagen, og en detaljeret beskrivelse af klagens årsager eller grunde, samt hvordan man havde tænkt sig at behandle klagen på.

§ 9 Afsluttende bestemmelser

1. Betingelserne for deltagelse kan ses i konkurrenceperioden under indlægget om konkurrencen på fan-siden på Facebook, eller på hjemmesiden under følgende link https://www.facebook.com/dk.zooplus.

2. Alle oplysninger om konkurrencen kan rekvireres ved at kontakte arrangøren via privat Facebook-besked via fan-siden eller ved at kontakte https://www.zooplus.dk/contact_us.

3. I sager, der ikke er reguleret af disse vilkår og betingelser, finder tysk lov anvendelse.

4. Alle tvister, der måtte opstå som følge af ansvar og forpligtelser i denne konkurrence, afgøres af byretten i München.

5. Arrangøren erklærer, at konkurrencen ikke er et hasardspil, et lotteri, et pari-mutuel-væddemål, et salgslotteri, et spil, hvor resultatet afhænger af tilfældigheder, eller enhver anden form for aktivitet, der reguleres af spilleloven.

6. Betingelserne for deltagelse træder i kraft på dagen for konkurrencens begyndelse.