Konkurrencer på sociale medier - Artikel 13-meddelelse

1. Hvem er ansvarlig for databehandling, og hvem kan du henvende dig til? 

 • zooplus AG, Sonnenstr. 15, 80331 München,
 • Telefon fra Danmark: +45 78 15 02 17, e-mail: service@zooplus.dk
2. Kan jeg gøre indsigelse mod databehandlingen eller trække mit samtykke tilbage, og i så fald hvordan? 
 • Der er ingen fravalgsmulighed, da deltagelse i konkurrencen ikke kan trækkes tilbage i henhold til vilkår og betingelser 

3. Hvilke data behandles og til hvilket formål? 

Beskrivelse af databehandling

 • Konkurrence-vinderens navn og postadresse 
 • Så vinderne kan modtage deres præmier (sendes til deres hjemmeadresse)
 • Artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR (kontrakt) 
 4. Hvem giver vi data videre til, og til hvilket formål?

Ekstern modtager 

 • Hvis præmien leveres af vores reklamepartnere, modtager reklamepartnerne disse data 
5. Er der overførsel af data til en tredje land?

Tredjelandsoverførsel 

☐ Ja

☒ Nej

6. Hvor længe gemmer vi dine data? 

 • I 30 dage efter konkurrencen er afsluttet

7. Er udlevering af personoplysninger nødvendig af juridiske eller kontraktmæssige årsager?

☒ Ja

☐ Nej

8. Er der nogen automatiseret beslutningstagning på grundlag af dine personlige data eller profilering under artikel 22?

☐ Ja

☒ Nej

9. Hvilke rettigheder har du?

 • Du har til enhver tid ret til at anmode om en bekræftelse fra zooplus om, hvorvidt vi behandler dine personlige data, og har ligeledes ret til information om, hvad disse personoplysninger omfatter. Du har også ret til at rette i, slette og begrænse databehandlingen, samt ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, ret til at tilbagekalde dit samtykke til databehandling, samt til at anmode om overførsel af de data der er gemt. For ethvert informationsbehov og enhver anmodning, tilbagekaldelse eller indsigelse mod databehandling, send da venligst en mail til vores databeskyttelsesansvarlige eller til kontaktoplysningerne ovenfor. Derudover har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis krænkelser af privatlivets fred skulle opstå.

10. Særlige oplysninger om indsigelsesretten 

1. Individuel indsigelsesret

 • Du har af hensyn til din individuelle situation til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af personoplysninger, der omhandler dig, og som er udført på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR (databehandling baseret på interesseafvejning). Det gælder også profilering baseret på denne bestemmelse i henhold til artikel 4, stk. 4 GDPR, til kundeservice og til salgsformål. Hvis du indsender en indsigelse, behandles dine personoplysninger ikke længere, medmindre zooplus beviser tvingende legitime behandlingsgrunde, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til formål at håndhæve eller forsvare juridiske krav, eller gøre dem gældende.   
2. Ret til at gøre indsigelse mod behandling af data til direkte markedsføringsformål 
 • zooplus kan også behandle dine data til direkte markedsføring, for så vidt vi har lov til det i henhold til loven.
 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføringsformål.
 • Dette gælder også for profilering, så længe det er forbundet med sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, behandler vi ikke længere dine personoplysninger til disse formål. Indsigelsen kan gøres uden krav om form eller ordlyd. Kontaktoplysningerne findes i afsnit 1. 
11. Hvordan kan jeg kontakte den databeskyttelsesansvarlige? 
 • Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, e-mail: ph@hwdata.de