Deltagerbetingelser for zooplus Spareprogram

For zooplus Spareprogram gælder mellem kunden og zooplus de følgende deltagerbetingelser. Den version af betingelserne, som er gyldig på det tidspunkt, hvor købsaftalen indgås, finder anvendelse:

1. Deltagelse

Berettigede til deltagelse, er de af zooplus udvalgte og myndige kunder, som er registreret i onlineshoppen www.zooplus.dk med en dansk leveringsadresse. Ved registrering er kunden alene ansvarlig for nødvendige, sande og fuldstændige oplysninger. Kunden er forpligtet til at behandle de personlige adgangsoplysninger fortroligt og utilgængelig for enhver uautoriseret tredjepart.

Der er ingen deltagerkrav. Udvælgelsen foretages udelukkende af zooplus.

2. Købsaftale

Det Spareprogram, der online tilbydes den udvalgte kunde, udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men er uforpligtende (jf. §§ 145 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)). Når kunden har valgt sin Spareprogram-variant og klikket på ”køb”, foretages et bindende tilbud. Kunden modtager derefter en automatiseret bekræftelse på modtagelse af ordre af vare og Spareprogram via e-mail (ordrebekræftelse). Denne automatiske ordrebekræftelse udgør ikke accept af tilbuddet. Spareprogram-kontrakten med zooplus er først indgået, når zooplus sender en anden bekræftelses e-mail (Spareprogram-bekræftelse). Hvis en kunde vælger konto-til-konto forudbetaling er kontrakten gyldig så snart zooplus har sendt betalingsoplysninger.

Betalingsinformationer sendes til kunden inden for 24 timer efter modtagelsen af ordren. Endvidere, med forbehold for ændringer, kan Spareprogrammet kun benyttes med en dansk leveringsadresse.

3. Spareprogram

3.1 Generelt

Spareprogrammet er et betalingspligtigt rabatprogram, som kun kan bruges i forbindelse med køb af varer i online-shoppen hos zooplus.dk. Med Spareprogrammet får kunden inden for et fastlagt tidsrum en vis basisrabat på sine varebestillinger hos zooplus.dk. Alt efter hvilken spareplan der bliver valgt får kunden indenfor det fastlagte Spareplan-tidsrum derudover en fast aftalt rabat på udvalgte produktgrupper eller mærker (den såkaldte premiumrabat). Basisrabatten bliver ikke lagt oveni den fast aftalte premiumrabat på udvalgte produktgrupper eller mærker.

Spareprogram er udelukkende for private kunder der køber varer til det personlige behov. Derfor kan en kunde maksimalt købe varer med sit Spareprogram til en samlet værdi af 15.000,00 om året (ekskl. forsendelse og før eventuelle rabatter). Brug af Spareprogrammet til kommercielle formål er forbudt. zooplus forbeholder sig retten til at afvise kontraktforslag, som virker som om, varerne er til kommercielt videresalg.

Det valgte Spareprogram gælder kun for den zooplus kundekonto, det blev bestilt til. Spareprogrammet kan ikke overføres til en anden kundekonto. Der kan kun oprettes ét Spareprogram per kundekonto. Spareprogrammet er kun gyldig i den zooplus shop, den blev købt i. Endvidere kan Spareprogrammet ikke benyttes til leveringsadresser udenfor Danmark.

3.2 Rabat, udelukkelse fra Spareprogrammet

Alt efter hvilket Spareprogram du har bestemt dig for, bliver rabatten automatisk fratrukket bestillingsbeløbet i online shoppen. Beløbet fratrækkes før beregning af leveringspriser. Spareprogrammet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter i onlineshoppen, med mindre andet er angivet. Udbetaling af det samlede rabatbeløb er udelukket. Midlertidige kampagner og tilbud i onlineshoppen kan ikke kombineres med Spareprogrammet med mindre andet er angivet. zooplus forbeholder sig ret til, uden begrundelse at udelukke enkelte artikler fra rabatten.

3.3 Løbetid

Varigheden af Spareprogrammet afhænger af den valgte Spareprogram variant og ender automatisk når det valgte tidsrum er udløbet. 42 dage inden udløb af det bestående Spareprogram bliver kunden via den email-adresse, som Spareprogrammet blev oprettet med. Forlængelse af Spareprogrammet er kun muligt, hvis zooplus på forhånd har afgivet tilbud herom. Der kan ikke gøres krav på et sådant tilbud.

3.4 Priser og forsendelsesgebyrer

De gældende priser er de aktuelle priser på bestillingstidspunktet. Alle priser indeholder den gældende moms (p.t. 0 % eller 25 %).

For bestilling af selve Spareprogrammet er der ikke pålagt leverings- eller forsendelsesgebyrer.

3.5 Betaling, forfald, forsinkelse

Den for varerne valgte betalingsmetode gælder også for betalingen af Spareprogrammet.

Betaling for varerne kan foregå via kreditkort, PayPal eller bankoverførsel (konto-til-konto forudbetaling). zooplus SE forholder sig ret til i enkelte tilfælde kun at acceptere visse betalingsformer. Betaling via forsendelse af kontanter eller check er ikke mulig. Vi fralægger os ethvert ansvar for tab i den forbindelse.

  • Betaling via kreditkort

Ved betaling med kreditkort følger opkrævningen inden for en uge efter Spareprogrammets afsendelse (vi accepterer MasterCard og VISA/Dankort).

  • Betaling via PayPal
  • Betaling via konto-til-konto bankoverførsel (forudbetaling)

Ønsker du at betale med forudbetaling/bankoverførsel, skal du overføre regningsbeløbet til nedenstående bankkonto inden for 7 dage efter bestillingsbekræftelsen. Husk at indtaste dit kunde- og ordrenummer. Dette er den langsomste form for betaling og kan tage op til 5-7 hverdage om at blive registreret i vores system.

Skulle du blive forsinket med dine betalinger, forbeholder vi os ret til at opkræve dig for eventuelle rykkergebyrer. Bankforbindelse for danske kunder:

zooplus SE Sydbank

IBAN: DK4780650001264642 SWIFT (BIC): SYBKDK22

Du kan læse mere om vores sikkerhedsstandarder. Leveringspriserne til andre lande kan du se under vores

landeinformation.

3.6 Information om status af dit Spareprogram

Inde på Mit zooplus kan du når som helst tjekke dit Spareprogram.

4. Fortrydelsesret

Kunder, som er forbrugere, har en fjorten dages returret efter varens modtagelse. En forbruger er enhver person, der indgår en handel til private og ikke-kommercielle formål. Følgende regler gælder for fortrydelsesretten og udelukkelse af samme. Hvis man vil vide mere om fortrydelsesretten kan kunden henvende sig til zooplus kundeservice.

Meddelelse op oplysningspligt

Du har en frist på fjorten dage til at fortryde aftalen, uden at der kan kræves angivelse af årsag, så længe erklæringen er utvetydig. Fristen begynder efter modtagelse af denne meddelelse om oplysningspligt på et varigt medium, men ikke før kontraktens indgåelse, og heller ikke før informationsforpligtelserne for zooplus er opfyldt, i henhold til artikel 246 §§ 2, stk. 1, § 1, stk. 1, nr. 7 til 12, 15 og 19, samt artikel 248 § 13, stk. 1, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB). Fortrydelsesfristens rettidighed er overholdt ved afsendelsestidspunktet, hvis erklæringen afgives gennem et varigt medium (f.eks. brev, fax, e-mail).

Fortrydelsesmeddelelsen skal sendes til

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Konsekvenser ved fortrydelse

For at fortrydelses skal være fuldt effektueret skal ydelse og modydelse returneres. Du er forpligtet til at betale kompensation for ydelsen frem til fortrydelsestidspunktet, hvis du inden kontrakten er indgået er blevet informeret om denne juridiske konsekvens, og udtrykkeligt har takket ja til, at zooplus vil begynde at udføre ydelsen inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis der eksisterer kompensationsforpligtelse, kan det betyde, at du stadig skal overholde de kontraktmæssige betalingsforpligtelser frem til, at fortrydelsesmeddelelsen er afsendt. Fortrydelsesretten ophæves inden fortrydelsesfristens ophør, hvis du utvetydigt har tilkendegivet, at begge parter har opfyldt deres forpligtelse. Betalingsforpligtelser i forbindelse med kompensation skal være opfyldt inden for 30 dage. Betalingsfristen begynder for kundens vedkommende, når kunden sender sin fortrydelsesmeddelelse, for zooplus' vedkommende når meddelelsen er modtaget.

Oplysningspligtmeddelelse slut

5. Databeskyttelse

zooplus værner om deres kunders privatliv. Læs mere herom i vores udførlige databeskyttelseserklæring.

6. Opsigelse

a. Opsigelse af Spareprogrammet kan fra kundens side ske til enhver tid med øjeblikkelig virkning og uden angivelse af grund. Opsigelsen kan ske via e-mail til service@zooplus.dk eller ad postvejen. I dette tilfælde tilbagebetales det betalte engangsbeløb for Spareprogrammet ikke.

b. zooplus har ret til at opsige en kundes Spareprogram med øjeblikkelig virkning, hvis der er tungtvejende grunde. En sådan opsigelsesret foreligger især, hvis kunden

• overtræder foreliggende deltagerbetingelser eller andre kontraktbetingelser

• angiver ufuldstændige eller falske oplysninger

Ved opsigelse bedes du kontakte vores Kundeservice. Anvend i den forbindelse venligst vores kontaktformular.

7. Ændring af betingelserne

zooplus har ret til at annullere Spareprogrammet, samt ændre eller supplere kontraktbetingelserne, såfremt disse er nødvendige for f.eks. at imødegå ubalance mellem ydelse og modydelse, der måtte opstå efter indgåelse af aftelen, eller hvis der skal tilpases til ændrede, lovmæssige eller tekniske rammebetingelser. Ændringer vil blive meddelt via e-mail. Ændringen vil indgå i købsaftalen, hvis kunden ikke inden for 2 uger efter modtagelse af denne e-mail gør modsigelse imod ændringsindholdet på skrift eller tekst over for zooplus.

8. Webshop-operatør

zooplus SE 

Sonnenstraße 15

80331 München 

Tyskland 

Repræsenteret ved:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

Selskabets sæde: München 

Byretten i München, HRB 

125080

VAT-IdNr. DE 200 164 421

CVR-nr. DK 29505047

9. Kundeservice

Du kan kontakte vores kundeservice via vores online kontaktformular .

10. Afsluttende bestemmelser

Tysk ret finder anvendelse under udelukkelse af FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG). Forbrugeren kan dog fortsat påberåbe sig den beskyttelse, som tilkommer ham/hende i medfør af ufravigelige regler i loven i det land, hvor hun/han har sin bopæl - dvs. Danmark.

Endvidere gælder for alle bestillinger og leveringer fra zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Tyskland til de danske kunder, de almindelige forretningsbetingelser, som du kan finde her.