Tidligere deltagerbetingelser for zooplus Spareprogram

For zooplus Spareprogram gælder mellem kunden og zooplus de følgende deltagerbetingelser. Den version af betingelserne, som er gyldig på det tidspunkt, hvor købsaftalen indgås, finder anvendelse:

1. Deltagelse

Berettigede til deltagelse, er de af zooplus udvalgte og myndige kunder, som er registreret i onlineshoppen www.zooplus.dk med en dansk leveringsadresse. Ved registrering er kunden alene ansvarlig for nødvendige, sande og fuldstændige oplysninger. Kunden er forpligtet til at behandle de personlige adgangsoplysninger fortroligt og utilgængelig for enhver uautoriseret tredjepart.

Der er ingen deltagerkrav. Udvælgelsen foretages udelukkende af zooplus.

2. Købsaftale

Det Spareprogram, der online tilbydes den udvalgte kunde, udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men er uforpligtende (jvf. §§ 145 ff BGB). Når kunden har valgt sin Spareprogram-variant og klikket på ”køb”, foretages et bindende tilbud. Kunden modtager derefter en automatiseret bekræftelse på modtagelse af ordre af vare og Spareprogram via e-mail (ordrebekræftelse). Denne automatiske ordrebekræftelse udgør ikke accept af tilbuddet. Spareprogram-kontrakten med zooplus er først indgået, når zooplus sender en anden bekræftelses e-mail (Spareprogram-bekræftelse). Hvis en kunde vælger konto-til-konto forudbetaling er kontrakten gyldig så snart zooplus har sendt betalingsoplysninger. Betalingsinformationer sendes til kunden inden for 24 timer efter modtagelsen af ordren. Endvidere, med forbehold for ændringer, kan Spareprogrammet kun benyttes med en dansk leveringsadresse.

3. Spareprogram

3.1 Generelt

Spareprogrammet er et betalingspligtigt rabat program, som kun kan bruges i forbindelse med køb af varer i online-shoppen. Med Spareprogrammet kan du inden for et fastlagt tidsrum spare en vis procentdel på dine zooplus.dk varebestillinger. Spareprogrammet kan ikke kombineres med andre rabatter/kuponkoder.

Spareprogram er udelukkende for private kunder der køber varer til det personlige behov. Derfor kan en kunde maksimalt købe varer med sit Spareprogram til en samlet værdi af 15.000,00 om året (ekskl. forsendelse og før eventuelle rabatter). Brug af Spareprogrammet til kommercielle formål er forbudt. Det valgte Spareprogram gælder kun for den zooplus kundekonto, det blev bestilt til. Spareprogrammet kan ikke overføres til en anden kundekonto. Spareprogrammet er kun gyldig i den zooplus shop, den blev købt i. Endvidere kan Spareprogrammet ikke benyttes til leveringsadresser udenfor Danmark.

3.2 Rabat, udelukkelse fra Spareprogrammet

Alt efter hvilket Spareprogram du har bestemt dig for, bliver rabatten automatisk fratrukket bestillingsbeløbet i online shoppen. Beløbet fratrækkes før beregning af leveringspriser. Spareprogrammet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter i onlineshoppen, med mindre andet er angivet. Udbetaling af det samlede rabatbeløb er udelukket. Midlertidige kampagner og tilbud i onlineshoppen kan ikke kombineres med Spareprogrammet med mindre andet er angivet. zooplus forbeholder sig ret til, uden begrundelse at udelukke enkelte artikler fra rabatten.

3.3 Løbetid

Varigheden af Spareprogrammet afhænger af den valgte Spareprogram variant og ender automatisk når det valgte tidsrum er udløbet. Det kan ikke forlænges eller genbestilles, medmindre zooplus tilbyder dette til udvalgte kunder. Der kan ikke gøres krav på et sådant tilbud.

3.4 Priser og forsendelsesgebyrer

De gældende priser er de aktuelle priser på bestillingstidspunktet. Alle priser indeholder den gældende moms (p.t. 0 % eller 25 %).

For bestilling af selve Spareprogrammet er der ikke pålagt leverings- eller forsendelsesgebyrer.

3.5 Betaling, forfald, forsinkelse

Den for varerne valgte betalingsmetode gælder også for betalingen af Spareprogrammet.

Betaling for varerne kan foregå via kreditkort, PayPal eller bankoverførsel (konto-til-konto forudbetaling). zooplus SE forholder sig ret til i enkelte tilfælde kun at acceptere visse betalingsformer. Betaling via forsendelse af kontanter eller check er ikke mulig. Vi fralægger os ethvert ansvar for tab i den forbindelse.

  • Betaling via kreditkort

Ved betaling med kreditkort følger opkrævningen inden for en uge efter Spareprogrammets afsendelse (vi accepterer MasterCard og VISA/Dankort).

  • Betaling via PayPal
  • Betaling via konto-til-konto bankoverførsel (forudbetaling)

Ønsker du at betale med forudbetaling/bankoverførsel, skal du overføre regningsbeløbet til nedenstående bankkonto inden for 7 dage efter bestillingsbekræftelsen. Husk at indtaste dit kunde- og ordrenummer. Dette er den langsomste form for betaling og kan tage op til 5-7 hverdage om at blive registreret i vores system.

Skulle du blive forsinket med dine betalinger, forbeholder vi os ret til at opkræve dig for eventuelle rykkergebyrer.

Bankforbindelse for danske kunder:

zooplus SE

Sydbank

IBAN: DK4780650001264642

SWIFT (BIC): SYBKDK22

Du kan læse mere om vores sikkerhedsstandarder. Leveringspriserne til andre lande kan du se under vores landeinformation.

3.6 Information om status af dit Spareprogram

Inde på Mit zooplus kan du når som helst tjekke dit Spareprogram.

Vi sender dig regelmæssigt information om status af dit Spareprogram til den e-mailadresse, du gav os ved bestilling af Spareprogrammet.

4. Fortrydelsesret

Kunder, som er forbrugere, har en fjorten dages returret efter varens modtagelse. En forbruger er enhver person, der indgår en handel til private og ikke kommercielle formål. Følgende regler gælder for fortrydelsesretten og udelukkelse af samme. For yderligere informationer om fortrydelse, kan kunden henvende sig til zooplus kundeservice.

Oplysning om fortrydelsesret

Fristen begynder at løbe efter modtagelse af denne belæring på skrift, dog ikke før indgåelse af købsaftale og heller ikke før, vi har opfyldt vores informationspligt ifølge tysk ret (d.v.s. artikel 246 § 2 i forbindelse med § 1 afsnit 1 og 2 BGB-InfoV) såvel som vores forpligtelser ifølge § 312 g afsnit 1 sætning 1 BGB i forbindelse med artikel 246 § 3 BGB-InfoV. Desuden begynder fristen ikke at løbe før du på skrift har fået de oplysninger, som du har krav på efter den danske forbrugeraftalelov, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare, dog således at fristen efter den danske forbrugeraftalelov udløber senest 3 måneder efter den dag, du har modtaget varen, uanset om du har fået oplysningerne eller ej. Hvis du f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du

Du kan fortryde ved inden fristens udløb at sende en meddelelse til os om, at du ønsker at fortryde købet. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet meddelelsen til postvæsenet eller anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen for, at du har overgivet meddelelsen til postvæsenet m.v. med henblik på forsendelse

Meddelelse om fortrydelse skal sendes til

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Tyskland

Ved fortrydelse bedes du kontakte vores Kundeservice.

Anvend i den forbindelse venligst vores kontaktformular.

Hvis du gør brug af fortrydelsesretten

Hvis du gør brug af fortrydelsesretten skal de ydelser, som begge parter har modtaget, returneres, ligesom eventuelle indtægter (f.eks. renter) skal udbetales. Hvis du ikke kan returnere varen og brugen (f.eks. brugsfordele)– enten slet ikke, kun delvist eller kun i i forringet tilstand, skal du i givet fald betale en erstatning for vores værditab. Dette kan medføre, at du er forpligtet til at betale for tidsrummet indtil fortrydelsen. Eventuelle erstatningsbetalinger skal foretages i løbet af 30 dage. Din betalingsfrist løber fra og med afsendelsen af din meddelelse om fortrydelse, mens vores betalingsfrist løber fra modtagelsen af meddelelsen om fortrydelse.

Særlige råd

Din fortrydelsesret udløber før tiden, når købsaftalen efter dit udtrykkelige ønske er fuldstændig opfyldt fra begge sider, før du har gjort brug af din fortrydelsesret.

5. Databeskyttelse

Læs mere herom i vores udførlige databeskyttelseserklæring.

6. Opsigelse

Du kan opsige dit Spareprogram når som helst uden nogen tidsfrist. Opsigelsen skal sendes elektronisk til zooplus. Refusion af det betalte éngangsbeløb for Spareprogrammet følger ikke i dette tilfælde.

Ved opsigelse bedes du kontakte vores Kundeservice.

Anvend i den forbindelse venligst vores kontaktformular.

zooplus har ret til efter forgodtbefindende af vægtige grunde at opsige Spareprogrammet med en opsigelsesfrist på 14 dage. Det af dig betalte beløb for Spareprogrammet vil i dette tilfælde blive fuldstændig refunderet.

7. Ændring af betingelserne

zooplus har ret til at indstille Spareprogrammet eller selv ændre eller supplere betingelserne, såfremt disse er nødvendige for f.eks. fjernelse af senere opståede fejl eller tilpasning til ændrede, lovmæssige eller tekniske rammebetingelser. Ved en tilpasning vil zooplus underrette dig om indholdet af ændringen via e-mail. Ændringen vil indgå i købsaftalen, hvis du ikke inden for 2 uger efter modtagelse af denne e-mail gør modsigelse imod ændringsindholdet på skrift eller tekst over for zooplus.

8. Webshop-operatør

zooplus SE
Sonnenstraße 15
80331 München
Tyskland
Repræsenteret ved:
Geoffroy Lefebvre
Andreas Maueröder

Selskabets sæde: München
Byretten i München, HRB 125080

VAT-IdNr. DE 200 164 421
CVR-nr. DK 29505047

9. Kundeservice

Du kan kontakte vores kundeservice via vores online kontaktformular.

10. Afsluttende bestemmelser

Tysk ret finder anvendelse, idet FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG) er udelukket. Forbrugeren kan dog fortsat påberåbe sig den beskyttelse, som tilkommer ham/hende i medfør af ufravigelige regler i loven i det land, hvor hun/han har sin bopæl - dvs. Danmark.