Oplysning om fortrydelsesret

Oplysning om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du kan inden for 14 dage efter varens modtagelse, uden angivelse af nogen grund, fortryde dit køb enten skriftligt (f.eks. per post, fax eller e-mail) eller ved at tilbagesende varen.

Fortrydelsesfristen

Fristen begynder at løbe efter modtagelse af denne belæring på skrift, dog ikke før modtagelse af varen (ved gentagen levering af lignende varer ikke før modtagelse af delleveringen) og heller ikke før, vi har opfyldt vores informationspligt ifølge tysk ret (d.v.s. § 312 c afsnit 2 BGB i forbindelse med § 1 afsnit 1, 2 og 4 BGB-InfoV) såvel som vores forpligtelser ifølge § 312 e afsnit 1 sætning 1 BGB i forbindelse med § 3 BGB-InfoV. Desuden begynder fristen ikke at løbe før du på skrift har fået de oplysninger, som du har krav på efter den danske forbrugeraftalelov, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare, dog således at fristen efter den danske forbrugeraftalelov udløber senest 3 måneder efter den dag, du har modtaget varen, uanset om du har fået oplysningerne eller ej.

Hvis du f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag

Hvordan fortryder du

Du kan fortryde ved at tilbagesende eller tilbagegive varen til os inden udløbet af fortrydelsesfristen eller ved inden fristens udløb at sende en meddelelse til os om, at du ønsker at fortryde købet. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen for, at du har overgivet varen til postvæsenet m.v. med henblik på forsendelse.

Meddelelse om fortrydelse skal sendes til

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Tyskland

Du kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente den på posthuset m.v. For varer, der skal fremstilles eller tilpasses efter dine individuelle behov (f.eks. personaliserede halsbånd, særfremstillede kradsetræer fra firmaet inTIERior etc.), gælder fortrydelsesretten kun indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, når du har givet samtykke hertil.

Hvis du gør brug af fortrydelsesretten

Hvis du gør brug af fortrydelsesretten skal de ydelser, som begge parter har modtaget, returneres, ligesom eventuelle indtægter (f.eks. renter) skal udbetales. Meddel os til dette formål – hvis de ikke allerede foreligger os – en gyldig bankforbindelse. Hvis du ikke kan returnere varen i væsentligt samme stand, som du har modtaget den, skal du i givet fald betale en erstatning for vores værditab. Dette gælder dog ikke, hvis varen udelukkende er blevet beskadiget som følge af en normal undersøgelse af den - som det også ville kunne ske for dig i en fysisk butik.

Varer, der kan sendes tilbage som pakker, skal returneres for vores risiko. Du betaler selv for returneringen, hvis den leverede vare svarer til den bestilte, samt hvis prisen for den returnerede vare ikke overstiger 300 kr (40 Euro), eller hvis du - ved en dyrere vare - på fortrydelsestidspunktet endnu ikke har betalt for varen, enten helt eller delvist (ifølge indgået aftale). I alle andre tilfælde er returneringen gratis for dig. Eventuelle erstatningsbetalinger skal foretages i løbet af 30 dage. Din betalingsfrist løber fra og med afsendelsen af din meddelelse om fortrydelse eller varen, mens vores betalingsfrist løber fra modtagelsen af meddelelsen om fortrydelse eller varen.

Du bedes så vidt muligt benytte den vedlagte returseddel i forbindelse med returneringen. Forsendelsen skal sendes til:

zooplus SE

Vor der Hecke 4

D-34355 Staufenberg

Tyskland

Du finder også denne adresse på din vareforsendelse. Varer, der ikke kan tilbagesendes, vil blive afhentet hos dig for vores regning. I sådanne tilfælde bedes du på forhånd kontakte vores Kundeservice inden for fortrydelsesfristen.

Udbyder/ejer

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Tyskland

repræsenteret ved:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

Selskabets sæde: München

Byretten i München, HRB 125080

VAT-IdNr. DE 200 164 421

Kundeservice:

Du kan kontakte os via vores online kontaktformular.