Vilkår & Betingelser

Disse betingelser for brug gælder for din kundekonto hos zooplus (efterfølgende "zooplus-konto"), en service leveret af zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Tyskland (efterfølgende "zooplus").

Registreringen og brugen af zooplus-kontoen er kun beregnet til private kunder, der er bosiddende inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweiz, Norge og Storbritannien. Når du registrerer dig hos zooplus og bruger zooplus-kontoen samt de andre tjenester, der leveres af zooplus, accepterer du følgende:

I. zooplus-konto

1) registrering

1.1 zooplus-kontoen er beregnet til individer, der er registreret ved navn. Af denne grund kræves registrering før brug. De påkrævede felter i onlineformularen skal udfyldes sandfærdigt af brugeren. Det er ikke tilladt at indtaste navne eller adresser på tredjepart, eller benytte et pseudonym. Efter registrering kan brugeren bruge sin zooplus-konto ved at indtaste sine adgangsdata (e-mail-adresse og adgangskode). Brugeren kan bruge sine adgangsdata til at få adgang til andre zooplus-tjenester.

1.2 Registrering er kun mulig for myndige personer. Hver bruger må kun oprette én zooplus-konto.

2 Brug

2.1 Efter registreringen har brugeren adgang til sit personlige område. Her finder brugeren forskellige oplysninger. Hertil hører f.eks. ordreoversigt, ordrestatus, fakturaoversigt, ønskeliste, produktanbefalinger, samt personlige data og information om andre zooplus-tjenester. Brugere kan også indtaste flere leveringsadresser og kan hurtigt og nemt administrere egne data.

2.2 Brugeren må ikke videregive oplysninger såsom brugernavn og adgangskode til andre. De data, der kræves til brug, skal opbevares utilgængelige for tredjepart og sikres mod uautoriseret adgang. Hvis en bruger bliver opmærksom på misbrug af sine login-data, er han/hun forpligtet til straks at informere zooplus, så zooplus kan træffe passende foranstaltninger.

2.3 Brugeren holdes ansvarlig ved misbrug af login-data. Det gælder især for uautoriseret videregivelse, og forkert opbevaring af logindata, der kan føre til misbrug.

2.4 Brugeren garanterer, at han/hun ikke benytter software eller programmering, der ændrer eller forringer zooplus-kontoens eller -tjenesternes (især zooplus-appens) funktion eller tilgængelighed, såsom forsøg på hacking, brute force-angreb, brug eller afsendelse af spyware, virus og orme. Hvis zooplus udsender meddelelser eller instruktioner om brugen af funktionerne i zooplus-kontoen eller tjenesterne, er brugeren forpligtet til at overholde dem.

2.5 zooplus stiller zooplus-kontoen gratis til rådighed i ubestemt tid. zooplus forbeholder sig dog til enhver tid ret til at udelukke enkelte brugere fra at registrere eller bruge zooplus-kontoen uden yderligere grund, eller at afbryde eller ændre zooplus-kontoen enten i sin helhed eller tjenester enkeltvis.

3. Ansvar

3.1 zooplus er ikke ansvarlig for, at zooplus-hjemmesider og -tjenester (især zooplus-appen) til enhver tid er tilgængelige.

3.2 zooplus påtager sig intet ansvar for ajourføring, korrekthed, fuldstændighed og kvalitet af indholdet på hjemmesiden og tjenesterne. zooplus kan ikke stilles til ansvar for, hvordan informationen på hjemmesiden bruges, ej eller stilles til ansvar for at være afhængig af, at denne information er korrekt, medmindre zooplus eller dets stedfortrædere har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Det samme gælder for skader, der skyldes en defekt i softwaren (zooplus app). Dette gælder også for indirekte skader, følgeskader og tabt fortjeneste.

Denne udelukkelse gælder dog ikke for skader på krop, liv og førlighed, ansvarlighed i henhold til produktansvarsloven, samt i tilfælde af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (hovedforpligtelser). Hovedforpligtelser er de forpligtelser, der gør det muligt at gennemføre kontrakten på korrekt vis, og som kontraktpartneren forventeligt kan stole på fungerer ordentligt.

3.3 Hvis der henvises direkte eller indirekte til eksterne hjemmesider ("links" eller "hyperlinks") påtager zooplus sig intet ansvar i forhold disse hjemmesider eller til deres indhold. Ansvaret ligger udelukkende hos udbyderen af disse hjemmesider eller de personer, der er ansvarlige for dette eksterne indhold.

4. Ændring af zooplus-kontoen, tjenesterne og betingelserne for brug

4.1 zooplus kan til enhver tid ændre funktionerne i zooplus-kontoen, zooplus-tjenesterne (især zooplus-apps, Mit kæledyr) og vilkår og betingelser for brug for at tage hensyn til lovændringer, ubalancer mellem ydelse og modydelse, som kan opstå efterfølgende, eller smuthuller i reglerne. En ændring er også mulig for at tilbyde nye tjenester, justere gamle tjenester eller bringe dem til ophør. zooplus kan også lukke zooplus-kontoen helt.

4.2 I tilfælde af en ændring sendes de nye betingelser for brug via e-mail. De nye betingelser for brug anses for at være aftalt, medmindre brugeren skriftligt modsætter sig dem overfor zooplus inden for 15 dage efter modtagelse. Indvendingen kan fremsættes ved at anmode om at få slettet sin zooplus-konto gennem zooplus-kundeservice eller ved at indsende en indsigelse skriftligt. zooplus vil informere brugeren om eksistensen af denne indsigelsesret i meddelelsen om ændring, og at ændringerne betragtes som godkendte, hvis brugeren ikke skriftligt gør indsigelse inden for 15 dage efter modtagelse.

I tilfælde af indsigelse slettes brugerens konto to uger efter udløb af indsigelsesperioden, og kontrakten om brug opsiges. Hvis kontoen slettes vil det automatisk føre til, at brugeren udelukkes fra at bruge andre zooplus-tjenester.

5. Sletning og opsigelse

5.1 zooplus kan slette brugerens zooplus-konto og opsige aftalen om brug helt eller opsige brugerens deltagelse i en tjeneste, hvis brugeren overtræder disse betingelser for brug, eller hvis zooplus finder andre berettigede grunde (især ved rimelig mistanke om manipulation (flere registreringer), misbrug af data eller identitet, svig, brug til kommercielle formål, eller ordrer i mængder, der ikke er almindelige for en husstand). Hvis zooplus har slettet brugerens zooplus-konto og/eller udelukket brugeren fra at bruge en eller flere tjenester, vil brugeren ikke kunne registrere sig igen uden udtrykkeligt samtykke fra zooplus.

5.2 Brugeren kan til enhver tid få slettet sin zooplus-konto og/eller afslutte en eller flere tjenester.

5.3 Sletning fra zooplus-kontoen vil resultere i, at brugeren ikke længere kan benytte andre tjenester. Det betyder for eksempel også, at brugeren ikke længere kan bruge zooplus-appen, og at eventuelle zooPoints samt andre opsamlede rabatter udløber.

II. Mit kæledyr

Tjenesten Mit kæledyr er en af de tjenester, der tilbydes af zooplus. I alt kan du registrere op til 10 kæledyr. Du kan til enhver tid redigere eller slette dine kæledyr. zooplus-kontoen forbliver uafhængig af oprettelsen af en profil under Mit kæledyr, indtil den slettes af brugeren eller af zooplus.