Affalds- og miljøbestemmelser

Bemærkning om bortskaffelse af brugte batterier

Det følgende er beregnet til dem, der bruger batterier eller produkter med indbyggede batterier og ikke videresælger dem i det format, de modtog dem i (slutbrugere):

1. Gratis returnering af brugte batterier

Brugte batterier hører ikke til i almindeligt husholdningsaffald. Vi er som forhandler forpligtet til at tage imod brugte batterier, så der kan garanteres en korrekt bortskaffelse. Du kan indlevere brugte batterier på en kommunal genbrugsstation. Vi er også forpligtet som distributør af batterier til at tage imod brugte batterier, men vores forpligtelse begrænser sig til de brugte batterier, vi selv fører eller har ført som nye batterier i vores sortiment. Brugte batterier af ovennævnte art kan derfor enten returneres til os med tilstrækkelig forudbetalt porto eller gratis indleveres direkte til vores forsendelseslager på følgende adresse:

zooplus AG

c / o Rhenus AG & Co. KG

Marktal 3

99880 Hörselgau

2. Betydning af batterisymbolerne

Afskaffelse af batterier

Batterier er markeret med et symbol, der skal forestille en affaldsspand med kryds over (se illustration til vestre). Dette symbol angiver, at batterier ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For batterier, der indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv, mere end 0,002 vægtprocent cadmium eller mere end 0,004 vægtprocent bly, klassificeres som miljøskadelige - hvor "Cd" står for cadmium, "Pb" for bly og "Hg" for kviksølv.

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

Symbolet med affaldsspanden med kryds over betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Du kan indlevere brugt udstyr gratis på et af de kommunale indsamlingssteder. Derudover har du som forbruger ret til at returnere brugt udstyr, der er egnet til pakketransport. Dertil kan du anmode om en gratis returetiket ved at ringe til +45 78 79 47 49 eller sende en e-mail til service@zooplus.dk. Vær opmærksom på at få emballeret forsendelsen på en måde, så emballagen ikke går i stykker. Bemærk, at vi kun er forpligtet til at tage imod brugt udstyr med en kantlængde på mere end 25 cm, hvis du køber et produkt af samme type enhed fra os, der i det væsentlige udfører de samme funktioner. Vi er berettiget til at afvise udstyr, hvis der er en åbenbar sundhedsfare på grund af forurening og sikkerhed for mennesker. Det er dit ansvar at slette personlige data, der måtte befinde sig på udstyr eller emballage. Brugte eller genopladelige batterier, som kan fjernes fra det brugte udstyr, skal frakobles før returnering.

Bemærk til emballageforordningen

Naturligvis opfylder vi forpligtelserne i emballageforordningen og benytter et firma, der håndterer farligt affald på miljørigtig vis.