Vores engagement for planeten

Sustainability

Som online shop der opererer i hele Europa tager vi vores ansvar for vores planet meget alvorligt og ønsker aktivt at bidrage til at nå globale klimabeskyttelsesmål. Vi måler derfor regelmæssigt vores CO₂-fodaftryk i henhold til standarderne i den såkaldte Greenhouse Gas Protocol og bruger det til at indlede foranstaltninger, hvorigennem vi kan undgå eller reducere udledning af drivhusgasser.

Videnskabelige undersøgelser viser, at online detailhandel kan have en gunstig økobalance med hensyn til udledning af drivhusgasser sammenlignet med at handle i en fysisk butik. Et aspekt af e-handel, der ofte peges på som særligt skadeligt for miljøet, er den store mængde returforsendelser. Hos zooplus er returraten dog konsekvent under én procent, hvilket reducerer den tilsvarende påvirkning af miljøet markant.

> Du kan læse mere om studiet her 

Reducering af CO₂-udledninger

WarehouseEffektivt logistiknetværk

Med et tæt netværk af lagre over hele Europa fokuserer vi på korte afstande for at nedsætte udledningen af drivhusgasser i forbindelse med transport mest muligt. Vi arbejder i stigende grad med klimabevidste logistikpartnere, som bruger elbiler til leveringer. 

PackageØkologiske emballageløsninger

Både vores papkasser og fyldet i vores pakker er næsten udelukkende fremstilles af genbrugsmaterialer og kan genbruges. Vi tester også løbende økologiske produktinnovationer for at gøre vores brug af materialer endnu mere miljøvenlige.

TransportStandardiseret logistik

Vi bruger et begrænset antal standard pakkestørrelser, der justeres i højden afhængig af pakkens indhold. Dette sparer fyldmateriale i hver pakke og gør det muligt at udnytte kapaciteterne i hver lastbil bedst muligt, så der samlet set kræves færre transporter.

Warehouse ShelfsBegrænsning af foderspild

Vi er omhyggelige med ikke at producere unødvendigt affald og frem for alt ikke at spilde værdifuldt foder. Derfor donerer vi jævnligt foderprodukter, der stadig er i perfekt stand og nærmer sig deres bedst-før-dato, til forskellige dyreværnsforeninger.

Warehouse PackageBæredygtig håndtering af returvarer

Returvarer fra vores tilbehørssortiment bliver normalt istandsat til videresalg. Vi donerer usælgelige, men stadig brugbare produkter. Hvis det er muligt, reparerer vi beskadigede produkter ved at udskifte enkeltdele frem for at udskifte hele produktet.

Energy Vedvarende energi

Energiforsyningen af forskellige kontor- og lagerarbejdspladser inden for vores netværk forsynes allerede i dag af vedvarende energi. For eksempel er vores hovedkontor i München forsynet med 100% grøn strøm.

Udligning af CO2-udledning

zooplus støtter en række certificerede klimabeskyttelsesprojekter for at opveje emissioner, der stammer fra vores forretningsdrift. Ud over løbende at reducere vores emissioner er investering i klimaprojekter en vigtig del af vores CO2-reduktionsindsats. Disse projekter sparer eller fjerner CO₂ fra atmosfæren, hvilket reducerer den samlede påvirkning af miljøet, uanset placering.

Tansania

zooplus' engagement

For at undgå udledning af skadelige drivhusgasser støtter vi for eksempel klimabeskyttelsesprojekter, der fremmer udbygningen af ​​vedvarende energi som vind- og vandkraft, eller projekter, der redder skovområder fra skovrydning og dermed bevarer vigtige kulstofreservoirer. Som en del af projekter, der skal fjerne og opbevare CO2, fremmer zooplus også for eksempel produktion af biokul fra bambusaffald, som permanent binder kulstof. Lær mere om vores engagement i individuelle projekter samt om vores partnerplatform Ceezer her.

Ud over deres bidrag til klimabeskyttelse, betaler alle projekter til et eller flere af de 17 bæredygtige udviklingsmål udviklet af FN. Således skabes der samtidig i takt med klimabeskyttelsestiltag forbedrede sundhedsforhold eller arbejdspladser til lokalbefolkningen f.eks.

Alle støttede projekter er certificeret i henhold til internationale standarder såsom Gold Standard, Plan Vivo og Puro; tidlige projekter er i det mindste i præcertificeringsfasen. Disse uafhængige standarder sikrer, at projekterne beviseligt sparer CO2 og bliver regelmæssigt revideret af tredjepartsrevisorer for deres klimapåvirkning.

Ofte stillede spørgsmål om CO2-kompensation

Hvad er et klimabidrag, og hvad betyder CO₂-kompensation?

Det frivillige klimabidrag udbetales til et certificeret klimabeskyttelsesprojekt, der kan dokumentere en reducering af CO₂-udledning. På denne måde reduceres CO₂-udledninger, der udledes et bestemt sted, andre steder i verden - samlet set udlignes udledningerne. Den bagvedliggende idé er, at det er afgørende for atmosfæren, at der samlet set udledes færre drivhusgasser, og ikke primært der, hvor det sker.

Ud over CO₂-kompensation er det afgørende, at man løbende undgår udledning af kulilte, samt reducerer CO₂-udledninger.

Hvad er et klimabeskyttelsesprojekt?

Klimabeskyttelsesprojekter bidrager til at bekæmpe den globale opvarmning ved at reducere udledning drivhusgasser, og at det kan dokumenteres. Dette opnås gennem forskellige tilgange, såsom skovbeskyttelse, genplantning af skov eller udvidelse af vedvarende energi. Projekterne skal leve op til internationalt anerkendte standarder, og certificeres og revideres efter strenge kriterier, for eksempel Guldstandarden. Det sikrer og genbekræfter løbende projekternes klimabeskyttelseseffekt.

Det er ekstra vigtigt, at disse projekter opbygger yderligere klimabeskyttelsesforanstaltninger, som ikke ville have eksisteret uden projektet. Desuden skal bidraget til CO₂-reduktionen i atmosfæren være klart målbart. Hvert projekt skal også garantere, at de reducerede CO₂-udledninger kun vil blive brugt én gang til modregning, og at de tilsvarende certifikater udløber via officielle registre.

Hvorfor skal CO₂-udledninger udlignes?

Ideelt set bør udledninger undgås i første omgang, for eksempel ved at skifte fra fossile brændstoffer til vedvarende energi i elforsyningen. Når det ikke er muligt at undgå at undgå, bør udledningerne reduceres så meget som muligt: for eksempel, i stedet for at sende en halvlæsset lastbil på vejen to dage i træk, vil der kun blive sendt én fuldt lastet lastbil på dag 2. Da det normalt ikke er muligt helt at undgå alle udledninger med det samme, giver det mening at udligne eventuelle resterende udledninger.

Hvordan ved zooplus, at der virkelig bliver sparet CO₂ i projekterne?

Alle projekter er certificeret efter markedsledende standarder, såsom Guldstandarden, og valideres løbende af eksterne tredjeparter. På den måde sikrer man, at både udvikling og vedligeholdelse af projekterne fungerer pålideligt, og at projekterne leverer de lovede CO₂-besparelser.