Vores engagement for planeten

Sustainability

Som online shop der opererer i hele Europa tager vi vores ansvar for vores planet meget alvorligt og ønsker aktivt at bidrage til at nå globale klimabeskyttelsesmål. Vi måler derfor regelmæssigt vores CO₂-fodaftryk i henhold til standarderne i den såkaldte Greenhouse Gas Protocol og bruger det til at indlede foranstaltninger, hvorigennem vi kan undgå eller reducere udledning af drivhusgasser.

Videnskabelige undersøgelser viser, at online detailhandel kan have en gunstig økobalance med hensyn til udledning af drivhusgasser sammenlignet med at handle i en fysisk butik. Et aspekt af e-handel, der ofte peges på som særligt skadeligt for miljøet, er den store mængde returforsendelser. Hos zooplus er returraten dog konsekvent under én procent, hvilket reducerer den tilsvarende påvirkning af miljøet markant.

> Du kan læse mere om studiet her 

Reducering af CO₂-udledninger

WarehouseEffektivt logistiknetværk

Med et tæt netværk af lagre over hele Europa fokuserer vi på korte afstande for at nedsætte udledningen af drivhusgasser i forbindelse med transport mest muligt. Vi arbejder i stigende grad med klimabevidste logistikpartnere, som bruger elbiler til leveringer. 

PackageØkologiske emballageløsninger

Både vores papkasser og fyldet i vores pakker er næsten udelukkende fremstilles af genbrugsmaterialer og kan genbruges. Vi tester også løbende økologiske produktinnovationer for at gøre vores brug af materialer endnu mere miljøvenlige.

TransportStandardiseret logistik

Vi bruger et begrænset antal standard pakkestørrelser, der justeres i højden afhængig af pakkens indhold. Dette sparer fyldmateriale i hver pakke og gør det muligt at udnytte kapaciteterne i hver lastbil bedst muligt, så der samlet set kræves færre transporter.

Warehouse ShelfsBegrænsning af foderspild

Vi er omhyggelige med ikke at producere unødvendigt affald og frem for alt ikke at spilde værdifuldt foder. Derfor donerer vi jævnligt foderprodukter, der stadig er i perfekt stand og nærmer sig deres bedst-før-dato, til forskellige dyreværnsforeninger.

Warehouse PackageBæredygtig håndtering af returvarer

Returvarer fra vores tilbehørssortiment bliver normalt istandsat til videresalg. Vi donerer usælgelige, men stadig brugbare produkter. Hvis det er muligt, reparerer vi beskadigede produkter ved at udskifte enkeltdele frem for at udskifte hele produktet.

Energy Vedvarende energi

Energiforsyningen af forskellige kontor- og lagerarbejdspladser inden for vores netværk forsynes allerede i dag af vedvarende energi. For eksempel er vores hovedkontor i München forsynet med 100% grøn strøm.

Kompensering af CO2-udledning

Med vores kunders samtykke betaler vi et klimabidrag pr. ordre, som vi bruger til at støtte certificerede klimabeskyttelsesprojekter og udligne en ordres gennemsnitlige CO₂-udledning. På den måde undgår man at udlede CO₂ andre steder i verden svarende til den udledning en ordre gennemsnitligt udleder. Den bagvedliggende idé er, at det er afgørende for atmosfæren, at der samlet set udledes færre drivhusgasser, og ikke primært der, hvor det sker.

I zooplus er vi særligt engagerede i projekter, der direkte eller indirekte fremmer skovbeskyttelse. Ved at reducere eller forhindre skovrydning bevares skovene som værdifulde CO₂-reservoirer, og færre drivhusgasser frigives til atmosfæren. Ydermere er det meget vigtigt for os som dyreelskere, at mange dyre- og plantearters naturlige levesteder beskyttes sammen med disse skove, og at vi dermed kan bidrage til bevarelse af biodiversiteten.

Partner Aruba

Zooplus' engagement i Ghana   

Sammen med ClimatePartner  fremmer vi udbredelsen af effektive kogeapparater i Ghana, hvilket giver lokalbefolkningen et rent og energibesparende alternativ til madlavning over åben ild. Kogeapparaterne kræver væsentligt mindre brænde eller kul, hvilket betyder, at et enkelt kogeapparat sparer op til 4,46 ton CO₂ om året. Vitale skove kan på den måde reddes fra skovrydning til brænde og forblive som værdifulde CO₂-reservoirer og levesteder for talrige dyre- og plantearter. Samtidig sparer husholdningerne tid og penge, fordi de skal skaffe mindre brænde. Ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt er kogeapparaterne også en stor fordel for brugere, fordi eksponeringen for sodpartikler reduceres i forhold til et åbent ildsted. Projektet er certificeret efter Guldstandarden og bidrager til elleve af FN's 17 mål for bæredygtig udvikling.

Tansania

Zooplus' engagement i Tansania

Desuden er zooplus involveret i et myclimate CO2-kompensationsprojekt, hvor den oprindelige befolknings landrettigheder i Tanzania sikres, og gennemførelsen af kommunale arealanvendelsesplaner styrkes gennem skovbevaringsaktiviteter. Den deraf følgende reduktion af skovrydning forhindrer, at drivhusgasser frigives til atmosfæren, og sikrer, at der er forbindelse mellem naturområder for truede vilde dyr mellem Yaeda-dalen og Ngorongoro-højlandet.

De internationale CO2-kompensationsprojekter fra myclimate opfylder de højeste standarder (CDM, Gold Standard, Plan Vivo) og bidrager til FN's mål for bæredygtig udvikling. CO2-kompensationsprojekterne bidrager således i høj grad til den sociale, miljømæssige og økonomiske udvikling i regionen.

Ofte stillede spørgsmål om CO2-kompensation

  • Hvad er et klimabidrag, og hvad betyder CO₂-kompensation?

  • Hvad er et klimabeskyttelsesprojekt?

  • Hvorfor skal CO₂-udledninger udlignes?

  • Hvordan ved zooplus, at der virkelig bliver sparet CO₂ i projekterne?

  • Hvorfor er der ingen klimabeskyttelsesprojekter i Europa?

*Vejl. pris = Vejledende pris **Leveringsbetingelserne er gældende 

"Normalt" = Den laveste pris på varianten inden for de seneste 30 dage.

Betalingsformer

leveringspartnere

  • GLS
  • Postnord

Sikkerhed

Følg zooplus

  • Appstore
  • Google Play