Betingelser for deltagelse i konkurrencen "Sommerbilledet"

1. Arrangør

Arrangøren af konkurrencen "SOMMERBILLEDET" på Instagram- og Facebook-fansiderne for zooplus.dk er zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Munich (i det følgende: "Arrangør"). Konkurrencen er ikke støttet af Facebook / Instagram og har ingen forbindelse med Facebook / Instagram.

2. Betingelser for deltagelse

Enhver fysisk person over 18 år med bopæl i Danmark kan deltage gratis og uden købsforpligtelse. Medarbejdere og deres pårørende, samt ansatte i de virksomheder, der deltager i denne konkurrence og deres pårørende er udelukket fra deltagelse. Deltagelse er kun mulig, hvis man accepterer disse betingelser. Den juridiske proces er udelukket.

3. Konkurrenceperiode

Konkurrenceperioden starter den 04.08.2023 og slutter den 13.08.2023 kl. 23:59.

4. Implementering og forløb

Deltagere skal uploade billedet af deres kæledyr, der nyder sommeren, slikker sol, plasker i vand, går ture etc. i menuen ”Mit kæledyr” i ”Mit zooplus”. Der er ingen ret til at deltage. Arrangøren forbeholder sig retten til at slette kommentarer/fotos, især hvis indholdet ikke opfylder konkurrencens krav og/eller er af fremmedfjendsk, seksuel og/eller ulovlig karakter. Deltageren accepterer at blive informeret af arrangøren pr. e-mail i tilfælde af gevinst. Arrangøren vil bede deltageren om at acceptere sin status som vinder og dermed modtagelsen af præmien på hans/hendes zooplus-konto. Hvis den relevante vinder ikke optager kontakt med oplysningerne inden for 1 uge efter modtagelse af meddelelsen, vil en ny vinder blive udvalgt.

Arrangøren har til enhver tid ret til at afslutte konkurrencen, hvis der er en gyldig grund til det. En sådan årsag anses især for at foreligge, hvis forløbet af konkurrencen er blevet påvirket på en utilladelig måde, eller der er gjort forsøg på at udøve en sådan indflydelse. Derudover har arrangøren ret til at forlænge konkurrencen eller udlodde præmier før konkurrencens afslutning.

5. Præmier

Vinderen vil modtage en rabatkupon på 350 kroner til brug på zooplus.dk, rabatkuponen er gyldig til og med den 31 december 2023 og arrangøren vil offentliggøre dit foto på arrangørens sociale netværk. Der vil være i alt 5 vindere. Præmierne kan ikke overdrages og kan ikke udbetales i kontanter eller ombyttes af vinderen. Arrangøren har ret til at udskifte præmien med kort varsel.

Vinderbillederne vil blive valgt ud fra følgende kriterier:

- Upload et billede af dit kæledyr, der nyder sommeren, slikker sol, plasker i vandet

vand, på gåtur i undermenuen ”Mit kæledyr” i ”Mit zooplus”.

- Der skal være et sommerelement: vand, natur, sol, strand etc.

- Deltageren er tilmeldt vores nyhedsbrev

- Accept af de intellektuelle ejendomsrettigheder og brugsretten til kæledyrsdata for ”Mit kæledyr”

6. Udelukkelse af ansvar/Ansvarsfrasigelse

Deltagerne er eneansvarlige for nøjagtigheden af de oplysninger, der gives til arrangøren. Deltageren er ansvarlig for eventuelle krav fra tredjeparter, hvis han/hun bruger materiale, som han/hun ikke ejer rettighederne til eller som på anden måde overtræder gældende lovgivning. I dette henseende er arrangøren frigjort fra deltageren fra forpligtelsen til at betale erstatning.

Skadeserstatningskrav mod arrangøren i forbindelse med konkurrencen er udelukket - inden for grænserne for, hvad der er lovligt tilladt - uanset det juridiske grundlag, medmindre arrangøren

forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt lovbestemte forpligtelser. Ansvar for ukorrekte oplysninger eller beskrivelser af de tilbudte præmier er - så vidt det er juridisk muligt - udelukket. Præmierne kan afvige i deres præsentation fra de præmier, der præsenteres i det reklamemateriale, der bruges til denne konkurrence. Arrangøren er ikke ansvarlig for den rettidige behandling og transmission af registrerede løbetider og personlige oplysninger via Facebook/Instagram-fansiden, uanset om det skyldes teknisk, computerfejl eller andre fejl.

7. Klager

Klager i forbindelse med konkurrencen kan sendes til arrangøren pr. e-mail:

service@zooplus.dk eller skriftligt til adressen, der er angivet i afsnit 1 i disse vilkår og betingelser. Arrangøren vil straks undersøge klagen og svare skriftlig eller pr. e-mail (afhængigt af den kontaktmetode, der er valgt af klagerne). Der vil blive svaret på klagen inden for 14 dage efter modtagelse af klagen.

8. Databeskyttelse

Inden for rammerne af denne konkurrence vil arrangøren bruge dine personlige data fra din zooplus kundekonto (fornavn, efternavn og e-mailadresse) til at administrere konkurrencen og til at tilsende dig præmien, hvis du er en vinder. Retsgrundlaget for denne databehandling er dit samtykke (Art. 6.1.b GDPR), som du vil blive bedt om at give pr. e-mail, hvis du er en vinder. Yderligere oplysninger om databeskyttelse kan findes her

9. Afsluttende bestemmelser

Deltagelse i konkurrencen er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, undtagen FN's konvention om kontrakter for internationalt salg af varer. Hvad angår forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, at den ydede beskyttelse ikke er trukket tilbage af obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted. Hvis en af disse bestemmelser er eller bliver ugyldig, påvirkes gyldigheden af de resterende bestemmelser ikke. I stedet for den ugyldige bestemmelse gælder den lovligt tilladte bestemmelse, der økonomisk set kommer tættest på den betydning og det formål, der er udtrykt i den ugyldige bestemmelse. Det samme gælder i tilfælde af et smuthul i disse vilkår og betingelser for deltagelse.