General Data Protection Information (Art 13 GDPR) til spørgeskema respondenter

1. Hvem er ansvarlig for bearbejdning af data og hvem kan du kontakte?

zooplus AG, Sonnenstrasse 15, D-80331 Munchen, Tyskland Tlf.: 7815 0217; email: service@zooplus.dk


2. Kan jeg gøre indsigelse mod databehandlingen eller trække mit samtykke tilbage, og i så fald, hvordan?

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykke til behandling af dine data. Hvis du ønsker at tilbagekalde deltagelse i undersøgelser, send venligt en mail til service@zooplus.de med bekræftelse på din tilbagekaldelse. Bemærk, at vi muligvis anonymiserer dine data efter analyse, og at vi muligvis ikke længere kan identificere dig med det formål at respektere dine registreredes rettigheder bagefter.

3. Hvilket data behandles og med hvilket formål?

4. Hvem videregives din data til og med hvilket formål?

Alle ovennævnte data deles med følgende serviceudbydere:

quantilope GmbH Charlottenstrasse 26 20357 Hamborg Tyskland

Online undersøgelse programmering, forsyning af links til undersøgelser, hosting af undersøgelser, anskaffelse af undersøgelses data.

Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.

Online undersøgelse programmering, forsyning af links til undersøgelser, hosting af undersøgelser, anskaffelse af undersøgelses data.

5. Sendes data til en tredje part?

Nej

6. I hvor lang tid opbevarer vi din data?

Resultaterne fra undersøgelserne kan muligvis bruges i kombination med din personlige data (Modtager ID/Kunde ID/ email adresse/købsadfærd) medmindre din samtykke tilbagetrækkes forinden, og bliver derved anonymt efterfølgende til lagring på længere sigt.  


7. Er fremskaffelse af personoplysninger nødvendige af juridiske eller kontraktmæssige årsager?

Nej

8. Er der nogen automatiseret beslutningstagning på baggrund af dine personlige data eller profilering i henhold til artikel 22?

Nej

9. Hvilke rettigheder har du?

Du har ret, til hver en tid at anmode en bekræftelse fra zooplus om vi bearbejder din personlige data, samt rettighed til at kendte til disse personlige data. Du har også ret til rettelse, at slette og begrænse  databehandlingen samt til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger eller til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af data eller til at anmode om overførsel af data. For eventuelle informationsbehov eller anmodninger, tilbagekaldelser eller indvendinger mod behandlingen af ​​data, bedes du sende en e-mail til vores databeskyttelsesleder eller til kontaktoplysningerne ovenfor. Derudover har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis der opstår krænkelser af privatlivets fred.

10. Information omhandlende retten til at indsige

1. Sagsspecifik indsigelsesret

Du har ret af hensyn til din egen situation til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger i henhold til artikel 6 (1) (f) GDPR (databehandling baseret på en interesseafvejning). Dette gælder også profilering baseret på denne fremskaffelse i henhold til art. 4 nr. 4 GDPR. til kundekonsultation og kundeservice og til salgsformål. Hvis du gør indsigelse, behandles dine personlige data ikke længere, medmindre zooplus viser overbevisende legitime grunde til behandling, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er med det formål at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

2. Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​data til direkte markedsføringsformål

zooplus kan også behandle dine data til direkte markedsføring, så længe vi må under loven. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger, der vedrører dig med henblik på sådan reklame, uden at afholde andre end transmissionsomkostningerne i henhold til basistaksterne. Dette gælder også for profileringen, så vidt det er forbundet med direkte markedsføring. Hvis du modsætter dig behandlingen til direkte markedsføringsformål, behandler vi ikke længere dine personlige data til disse formål. Indsigelsen kan gøres fri for form. Kontaktoplysningerne findes i afsnit 1.

11. Hvordan kan jeg kontakte den databeskyttelsesansvarlige?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstrasse 54, 80636 Munchen, email: ph@hwdata.de.