11,5 cm Negletang
239 zooPoint
5 kg DogMio Duos
799 zooPoint