Økologisk kattemad

scegliere cibo bio per gatti

Økologisk mad er moderne, også når det gælder dyrefoder. I denne artikel skal vi se på nogle af de hyppige spørgsmål vedrørende økologisk mad, f.eks.  hvad ‘økologisk’ egentligt betyder, og hvordan økologisk kattefoder adskiller sig fra andre typer kattefoder. Vi vil også undersøge hvilke kriterier der afgør, om et foder er økologisk eller ej, og om økologisk mad virkelig er fri for kunstige hormoner, antibiotika og vækstfremmere.

Kattefoder-markedet vokser hurtigt og kæledyrsejere har fået en bred vifte af forskellige kattefodertyper at vælge imellem. Økologisk foder og snacks er nyt på markedet og karakteriseres ved bæredygtige produktionsmetoder og ingredienser af høj kvalitet. Alligevel har mange katteejere svært ved at vurdere, om det økologiske foder er pengene værd, når de kigger på pakkernes deklaration. Hvad gør økologisk foder så anderledes end alle de andre typer kattefoder?

Økologisk: Tilbage til rødderne

Som udgangspunkt skal kattefoderet leve op til visse basiskrav for at kunne bære titlen ‘økologisk’. Meningen med økologisk certificering er, at fremhæve økologisk forsvarlige landbrugsmetoder og dyrevelfærd. Firmaer må kun kalde deres produkter økologiske, hvis de er blevet certificeret i overensstemmelse med EU’s lovgivning om økologisk landbrug.

 

Titlen ‘økologisk’ kan ikke gives til hvem som helst. Økologiske produkter skal leve op til strenge retningslinjer indenfor EU’s øko-lovgivning. Et produkt må kun vise Eu’s økomærke (et grønt blad) på emballagen, hvis indholdet og produktionsmetoderne begge efterkommer EU-reglerne.

Alt færdigpakket, økologisk mad har siden 2010 skulle bære EU’s økomærke. Har produktet mæret, bør man også kunne finde kodenummeret for øko-certificeringscenteret, ingrediensernes oprindelsessted, f.eks. EU oprindelse eller ikke-EU oprindelse, blandede EU og ikke-EU kilder, eller det individuelle oprindelsesland, hvis alle ingredienser kommer fra samme land.

Nogle økologiske produkter, som er lavet i EU, kan også hav et grønt, sekskantet ‘Bio’ ikon, et mærke, som producenter i Tyskland frivilligt kan bruge.

Økologisk certificering sikrer fuldkommen gennemsigtighed hvad angår produktionen af økologisk kattefoder. Katteejere ved således præcis, hvad dåsemaden eller foderposen indeholder, og hvor ingredienserne rent faktisk kommer fra.

Dyrevelfærd

Kæledyrsejere elsker dyr, men kødbaseret foder opfylder ikke altid dyrevelfærdskravene. De økologiske mærker garanterer også, at kødet som anvendes i dyrefoderet kommer fra gårde, som har et højt niveau indenfor husdyravl og dyrevelfærd.

Økologiske landmænd forpligter sig til at avle deres dyr på en artskorrekt måde, dvs. opfylde dyrenes naturlige behov. Dette vil sige, at give dyrene en artskorrekt føde og et miljø, der er så naturligt som muligt. Dyrenes omgivelser skal passe til deres naturlige adfærd, så de får tilstrækkeligt med distraktion og social kontakt. Hvert et dyr skal have nok plads til at hvile og spise. Hvileområdet skal altid have et fast gulv og være dækket af absorberende, isolerende materiale, såsom strå. I det varmere halvår, skal drøvtyggere, f.eks. køer, have lov at græsse.

Dyrene må kun få økologiske foderprodukter, helst fra gårdens egen avl. Økologiske bønder må ikke bruge kemiske eller syntetiske tilsætninger for at øge vækst eller ydeevne.

Lige fra dyrets start på livet har det en betydning om dyret tilhører et økologisk landbrug. Det tager meget længere tid at blive fravænnet for dyr på økologiske gårde, end dyr på almindelige gårde: Kalve får fuldfed mælk i de første tre måneder og pattegrise bliver sammen med deres mødre i mindst 40 dage.

Når du køber økologisk kattefoder, bidrager du også indirekte til bedre dyrevelfærd.

Regler for økologisk certificering

Dyrevelfærd er bare ét af begreberne, som definerer økologi. En kombination af artskorrekt dyrehold og landbrug skal hjælpe med at opretholde og forbedre jordbundens frugtbarhed. Syntetisk og mineral gødning er ikke tilladt i økologisk landbrug og økologisk fødevareproduktion. Spildevandsslam er bare et af mange velkendte, mineralske gødningstyper. Beskyttelse af jord, vand og luft skal fremme arternes mangfoldighed. Økologisk produktion forsøger at beskytte miljøet ved at bruge de naturlige resurser på en bæredygtig måde, f.eks. ved omhyggelig genanvendelse af materialer og lavt energiforbrug. GM (genmanipulation) er ikke tilladt.

Produkter, som er lavet af mange forskellige ingredienser, skal kunne bevise, at de er lavet af mindst 95% økologiske ingredienser. De sidste 5% må gerne komme fra almindeligt landbrug, men kun hvis ingredienserne ikke findes på det økologiske marked.

Produktionen af økologiske produkter skal være transparent og alle ingrediensernes oprindelse, samt produktled, skal dokumenteres ned til sidste detalje. Økologiske producenter bliver inspiceret en gang om året. Fødevarer må kun bære et økomærke, hvis al dokumentation er i orden og når inspektionerne er gennemført. EU-mærket indikerer, at produktet lever op til de basale krav for økologisk produktion, men lokale, økologiske organisationer, f.eks. Soil Association i Storbritannien, har ofte en højere og mere streng målstok indenfor de vigtigste områder.

Økologiske kattefoder

Økologiske kvalitetsprodukter støtter økologisk, bæredygtigt landbrug, samt høj dyrevelfærd. Hvis miljøet og dyrevelfærd er vigtige ting for dig, så er det en god idé at købe økologisk, enten til dit kæledyr eller dig selv.

Når det kommer til kattefoder, er forskellen markant. Kødet, som anvendes i økologisk kattefoder er fri for hormoner, antibiotika og vækstfremmere, takket være lovgivningen indenfor dyreavl og dyrevelfærd, som de økologiske landbrug efterfølger. Det er også usandsynligt, at antibiotika-resistente bakteriestammer findes i kødet. Når du køber økologisk kattefoder, støtter du bæredygtige landbrugsmetoder, eller som den økologiske kæledyrsfoder-producent, Yarrah, siger: “At være økologisk er ikke en grille: Det er et bevidst valg, som gør verden til et bedre sted for dyrene.”

Mange dyrefoder-producenter har fået øjnene op for denne idé og tilbyder nu økologiske alternativer til hunde, katte, smådyr og fugle. Så hvis du gerne vil købe økologisk, er der mange muligheder for at finde det helt rigtige foder til dit kæledyr. Der er også et blomstrende marked indenfor økologiske kattesnacks og andre økologiske fodersupplementer.

En ting man skal huske er, at EU-mærket kan gives til alle produkter, som opfylder mindstekravene i EU for økologisk produktion. Dette betyder et højt produktionsniveau og ingredienser af høj kvalitet, men det vejleder dig ikke mht. den ernæringsmæssige standard for selve sammensætningen af foderet. Sagt på en anden måde: Produktet er måske nok økologisk, men ikke nødvendigvis rigtigt for netop din kat. Du bør altid checke ingredienserne og sammensætningen, når du køber kattefoder, for at sikre dig at opskriften er ernæringsmæssigt velafbalanceret. Det er især vigtigt, at kigge efter fodersorter som er artskorrekte, hvilket betyder, at de har et højt kødindhold med masser af protein og kun en lille portion korn (ideelt er kornfri produkter at foretrække).

Vores mest hjælpsomme artikler
6 min

Hjemmelavet is til katte: 5 dejlige opskrifter

Om sommeren er det tid til is, når man skal køle af. Katte nyder også forfriskning i varmen. Du kunne måske til afveksling overraske din kat med en hjemmelavet katteis? Her kan du læse, om is er farligt for katte, og hvordan du selv kan fremstille en lækker is til din kat.