Arbejdshunde i overblik: Indsats på fire poter

Arbejdshund i sneen

Hunden betragtes som menneskets bedste ven. Men nogle hunde står mere end “bare” loyalt ved vores side. De påtager sig vigtige opgaver og har en særlig uddannelse. Vi fortæller dig, hvordan arbejdshunde støtter os.

Servicehunde

Servicehunde til mennesker med bevægelseshandikap

Servicehunde lever sammen med mennesker med fysiske begrænsninger og støtter dem i deres hverdag. De kan f.eks. hjælpe med indkøb, men også med påklædningen. De tænder lyskontakter og åbner døre. Deres opgaver afhænger af, hvad vedkommende har brug for i hverdagen. En servicehund er normalt uddannet til en bestemt person. De mest kendte servicehunde er førerhunde. Ikke alle hunde er velegnede som servicehunde. Passende hunde bliver allerede udvalgt mens de er hvalpe og trænes tidligt. Hundens træningsperiode varierer, og afhænger af det formål, de uddannes til.

Førerhunde

Førerhunde er en særlig slags servicehunde. En førerhund bruges af blinde og svagsynede, når de skal bevæge sig rundt i det offentlige rum. Fordi de er uden for deres sædvanlige miljø kan det være svært for blinde og svagtseende at orientere sig. Her hjælper førerhunde, der ledsager deres ejere gennem hverdagen. Førerhunde bliver normalt kun trænet efter behov. Hundetræning tager seks til ni måneder. Det efterfølges af indkøringsperiode hos den pågældende, hvor hund og menneske lærer at stole på hinanden, og at interagere med hinanden. Afslutningsvis foregår der sædvanligvis en test, hvor hund og menneske skal bevise, at de er blevet et team.

Førerhund der hjælper en blind person over en vej © SasaStock / stock.adobe.com

Signalhunde

Signalhunde hjælper for eksempel døve med at begå sig, eller sørger for at hjælp, hvis sygdomsramte får et anfald. Hunden reagerer på en ændring i den berørtes vejrtrækning og kan dermed advare sin ejer i tide, så vedkommende kan indtage sin medicin eller lignende. Hundens træningsperiode varierer, og afhænger af det formål, de uddannes til.

Redningshunde

Redningshunde kaldes også søgehunde. De er uddannet til forskellige indsatsområder og har gennemført en tilsvarende test. Særligt kendte er lavinehunde og katastrofehunde, som søger efter overlevende i fx. sammenstyrtede huse. Derudover er der for eksempel hunde til terrænsøgning eller vandhunde, der kan spore savnede personer i farvande. Redningshunde arbejder altid sammen med en hundefører og bliver også indsat ved store katastrofer, såsom jordskælv, hvor der vil være et helt hold af hundeførere og hunde. Både hunden og ejeren bliver uddannet til det pågældende formål. Træningen varer cirka to til tre år og består af flere eksamener.

Redningshund leder i murbrokker © xy / stock.adobe.com

Lavinehunde

Lavinehunde er en særlig slags redningshunde. De bliver indsat (som navnet antyder) når mennesker bliver begravet i en snelavine. Selvom der findes teknisk udstyr til at lokalisere begravede mennesker, er de fintfølende hundenæser stadig de mest pålidelige. Med deres fine lugtesans kan hundene opsnuse mennesker, selv hvis de ligger under fire meter sne.

Tjenestehunde

Politihunde

Også politiet får støtte fra hunde. De opsporer for eksempel beviser, eksplosiver, narkotika eller personer, for eksempel. Hertil kommer, at hundene beskytter politibetjentene. Det er ikke alle hunde, der er velegnede til polititjeneste. I gennemsnit klarer en ud af hundrede hunde at komme igennem nåleøjet. Egnede hunde gennemgår en særlig hundetræning og lever sammen med hundeføreren. Uddannelsen kan starte når de er et år gamle og varer et til tre år.

Toldhunde

Toldhunde hører ligesom politihunde til blandt tjenestehundene. De understøtter toldbetjentene i deres arbejde og bruges som beskyttelse og som sporhunde. De opsporer varer, der indføres ulovligt, såsom narko eller cigaretter. Toldhunde bliver ligesom politihunde knyttet til en bestemt hundefører og gennemgår ligeledes en særlig uddannelse. Uddannelsen varer omkring 12 til 18 måneder.

Politihund med på patrulje © Africa Studio / stock.adobe.com

Yderligere arbejdshunde

Hyrdehunde

Hyrdehunde bruges til at hyrde nyttedyr, såsom får eller køer. De sikrer, at alle dyr holder sig til flokken, hvor de enkelte dyr bedre beskyttet mod angreb fra bjørne eller ulve. Hyrdehunde er normalt små og behændige, og ikke særligt egnet til forsvar. Der findes særlige kurser, så landmændene får den nødvendige viden til at håndtere dem.

Vagthunde

Vagthunde vogter et givet område, for eksempel et hus, et grundstykke, men det kan sagtens også være et græsareal med dyr. Deres indsatsområde er for det meste indhegnet – vagthunden gør opmærksom på indtrængen ved at gø, og kan evt. både forsvare og angribe. Vagthunde opfylder som regel deres opgave alene uden at, der er et menneske til stede hele tiden. Forresten bør vagthunde primært være afskrækkende, frem for at gå til angreb. Da der dog ikke findes en officielt anerkendt uddannelse er det lidt af en gråzone at bevæge sig ud i. Uanset hvad er det vigtigt, at hund og ejer bør arbejde sammen med en professionel træner.

Vores mest hjælpsomme artikler
10 min

Berolige gøende hunde

„Hunde som gøer, bider ikke!“ Denne talemåde lyder måske som en trøst, men konstant gøende hunde giver ikke bare dårlige nerver, de irriterer også naboerne. Men hvorfor gøer hunde egentlig? Og kan man vænne dem af med det?

17 min

Grundprincipperne i hvalpeopdragelse

Jo før, jo bedre? Når det gælder hvalpeopdragelse, er dette sandt. Små hunde er ekstremt nysgerrige og helt åbne overfor den store verden. Dette kan udnyttes for at vise hvalpen på en sjov – men også konsekvent måde, hvad du forventer af den og hvilken adfærd er uønsket.

19 min

De 10 mest populære hundetricks

Giv pote, stå på bagbenene eller fange godbidder i luften? Med disse 10 tricks bliver dig og din hund stjerner for en aften. Og det bedste: hundetricks begejstrer ikke kun et publikum, men udfordrer din hund mentalt og fysisk. Samtidig styrker den slags hundetræning båndet mellem dig og din hund.