Mider hos kaniner

Sund og rask kanin

Kløe og bare områder kan være de første tegn på mider hos din kanin. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan din lille langørede ven kan blive fri for de små parasitter så hurtigt som muligt, og hvordan du generelt kan forebygge mider hos kaniner.

Hvordan genkender jeg et mideangreb hos kaniner?

Et mideangreb opdager man ofte kun, når kaninen svækkes af andre omstændigheder (fx underliggende sygdomme). Berørte kaniner viser derefter følgende symptomer:

 • kradser sig mere på grund af kløe
 • hårtab
 • ved øremider: ryster hovedet påfaldende meget
 • rød hud og skorpedannelse (slidsår)
 • skældannelse og hudfortykning
 • pelsen klumper
 • muligvis sideløbende bakterie- eller svampebetændelse

Afhængig af sværhedsgraden og andre underliggende sygdomme kan kaniner også synes alment svækkede, virke trætte, og tabe sig.

Hvordan får min kanin mider?

De små parasitter kan hurtigt overføres fra andre kaniner eller kæledyr. Derudover kan nogle midearter overleve uden en vært på genstande i flere dage.

Kaniner bliver derfor typisk smittet i dyrehandlen, når der skiftes strøelse, eller når de kommer i kontakt med andre kæledyr. I kaninflokke er alle dyr sandsynligvis smittede.

Hvordan opdager du mider hos kaniner?

Hvert besøg hos dyrlægen starter med en såkaldt anamnese, hvor vedkommende spørger ind til, hvordan du holder dine kaniner, hvordan du fodrer dem, og om der er andet, der er påfaldende. Efter at have undersøgt alle kaninens vitale parametre (fx temperatur, puls, åndedrætsfrekvens), vil vedkommende se nærmere på din kanins hud og pels.

Med et forstørrelsesglas kan man overfladisk lede efter mider. De er synlige som små prikker på huden eller i pelsen. Hvis man vil undersøge forekomsten af mider i selve huden, kan der laves et hudskrab. Her skrabes noget hud forsigtigt af med et skarpt blad. Din kanin vil sandsynligvis ikke kunne mærke det.

Hudskrabet kan derefter undersøges under et mikroskop. Hvis der kan ses mider, kan midearten bestemmes ud fra de ydre egenskaber. Det er gavnligt for at kunne målrette behandlingen.

Hvilke behandlingsmuligheder er der ved mideangreb?

Behandling af mider hos kaniner er normalt ligetil. Et mildt mideangreb kan behandles med kiselgur uden dyrlægens anvisning.

Hvis din kanin har andre symptomer ud over let skæl, bør man dog ty til dyrlægebehandling med et middel mod mider (acaricider). De kan gives på forskellige måder: en sprøjte, et spot-on-præparat, og ved hjælp af shampoo eller salver.

Det er vigtigt at behandle flere gange for at dræbe alle udviklingsstadier en mide kan have. Hvis behandlingen skal lykkes, skal du også være omhyggelig med rense alle genstande og overflader og behandle dem med acaricider. Man kan f.eks. bruge en spray.

Andre dyr i husstanden bør også behandles, så man ikke risikerer at blive angrebet igen lige med det samme. Oftest undgår man dette, hvis man behandler ordentligt.

Mider hos kaniner kræver nogle gange behandling hos dyrlægen

Hvilke slags mider angriber kaniner?

Ligesom andre spindlere, har mider otte ben og er omkring en halv millimeter. De findes hovedsageligt på og i kaninens hud, men de angriber også hunde og katte. Miderne indtager hovedsageligt skæl, hår og vævsvæske (lymfevæske).

Man skelner mellem forskellige midearter:

Pelsmider

Den mideart, der hyppigst angriber kaniner, er pelsmiden (Cheytiella parasitivorax). Det kan leve på og i huden og fører sjældent til alvorlige sygdomme hos kaniner.

Øremiden

Øremider (Psoroptes cuniculi) lever hovedsageligt i øreflipperne, men kan hos kaniner også findes i den ydre øregang. Hvis et mideangreb hos kaniner ikke behandles, kan miderne sprede sig til resten af kroppen.

Typisk forårsager øremiden fortykkelse af huden og barkagtig belægning. I værste fald er der risiko for hjernebetændelse og stærke smerter. Dødsfald kan også forekomme.

Gravmide

Hos gravmiderne (Trixacarus caviae) ser man normalt kun hannerne på overfladen. Som navnet antyder, graver hunnerne sig ned i kaninhudens øverste lag og lægger deres æg. Her kan det også have fatale følger, hvis det ikke behandles, men man ser også epilepsilignende anfald.

Augustmiden

Augustmiden (Neotrombicula autumnalis) er forholdsvis sjælden i Danmark, men ses dog nogle gange sidst på sommeren. Synlige tegn er normalt kløe og hårtab. Hos kaniner kan de dog også føre til alvorligt udslæt.

Hvordan kan jeg forhindre mider hos kaniner?

Brug følgende tip og tricks for at undgå, at mider angriber dine kaniner:

 • Sørg for, at buret og burtilbehøret rengøres og desinficeres regelmæssigt (f.eks. kan man overhælde bur og tilbehør med kogende vand)
 • Hvis du vil købe en anden kanin eller andre kæledyr, skal du først udelukke, at den nytilkomne har mider
 • Skift strøelse regelmæssigt
 • Kontroller dine kaniners ører og pels fra tid til anden
 • Nogle midearter kan også smitte mennesker - brug derfor handsker under rengøringen - du bør også vaske dit tøj ved høj temperatur bagefter
Vores mest hjælpsomme artikler
4 min

Vilde pindsvin i haven: 10 tips hvis du vil hjælpe

Ikke alle pindsvin du møder i naturen er afhængige af menneskelig hjælp. Især i efteråret søger dyrene efter mad og begynder langsomt at bygge deres reder. Så vær ikke overrasket, hvis du finder flere pindsvin i efterårsmånederne. Men i nogle situationer, uanset årstid, vil de få brug for din hjælp. Hvis du finder pindsvin, der ser ud til at have ondt, være afmagrede eller syge, bør du handle. Det samme gælder for efterladte pindsvineunger. Hold øje med reden et stykke tid: hvis pindsvinemoderen ikke kommer tilbage til reden indenfor to timer, bør du bringe ungen i sikkerhed. Også pindsvineunger uden for reden har brug for din hjælp. Hvis du finder aktive pindsvin om vinteren, er det et tegn på, at dyret ikke er gået i dvale og har brug for din hjælp. Du kan gøre livet lettere for alle pindsvin ved at følge disse 10 tips: