Zebramalle

zebrawels weiss

Zebra-Sugemallen (hypancistrus zebra)

Zebramallen med de smukke striber har det officielle danske navn Zebra-Sugemalle. Den forårsagede en vis opstandelse blandt akvarister da den blev indført, og det er en af grundene til fiskenes ret høje pris.

Zebra malle udseende

Zebramallen bliver normalt mellem 8 og 10 cm lang og kan leve op til 15 år. Den har, som navnet antyder, karakteristiske sorte og hvide zebrastriber. De hvide områder kan blive rosa til røde, når de er stressede.

Zebramalle

Kønsforskelle

Det er svært, men ikke umuligt, at se forskel på han og hun. Hannerne er generelt lidt fyldigere, har et mindre kantet hoved og er også lidt større end de op til 9 cm lange hunner. Hudtænderne (odontoder) ved gællerne er betydeligt længere hos hanner end hos hunner. Derudover har hannerne ekstra hudtænder på den første bryststrålefinne, som hunnerne helt mangler. Fiskens tegninger giver ingen indikation om køn.

Hvad spiser Zebra maller?

Zebramaller er kødædende. Særligt populære er røde myglarver, hvad enten de er levende, frosne eller som gelé (f.eks. Tetra Fresh Delica). Også andet animalsk foder modtages med glæde. Da Zebramaller også er dagaktive, kan du servere foderet til enhver tid, ikke kun (som med andre maller) lige før du slukker akvariets belysning. Fra tid til anden bør man supplere med særlige vitaminer. Når man skal fodre maller kan man knuse foderpiller, frostfoder, flagefoder, og selvfølgelig levende foder.

Hold af Zebramaller

Mallen fra Rio Xingu i Brasilien stiller ikke store krav hvad angår vandkvalitet. Vandværdierne bør selvfølgelig testes med jævne mellemrum og vandet skiftes regelmæssigt. Zebra maller foretrækker ilt-rige, blødt og let surt vand (karbonathårdhed omkring 4, pH under 7) ved en temperatur på 25-30°C. Akvarievandet bør have lidt strømning. Som bundlag bør du helst bruge fint grus. Desuden bør der være et tilstrækkeligt antal skjulesteder, såsom lerrør, rødder eller sten, idet Zebramaller ofte trækker sig tilbage. Zebra mallen er en smuk, fredelig fisk og kan godt holdes ammen med andre små, fredelige fisk.

Zebramalle i et akvarium

Zebramalle opdræt

Mens temperaturer på omkring 24°C er tilstrækkeligt, skal du mindst op på 28°C, hvis du vil opdrætte. Derudover er det vigtigt med en stærk strøm, som om muligt burde bør kunne gennemstrømme gydehulerne. Alt fra kokosnødder til en blomsterkrukke kan bruges som gydehule, men smalle rør er klart at foretrække. Hvis et par har fundet hinanden, gyder hunnen overraskende store æg med en diameter på ca. 5 mm. Med en stor hun kan det blive op 20 æg, men sædvanligvis er der mindre end 10. Umiddelbart efter gydningen forvises hunnen fra hulen, og hannen beskytter æggene alene. Det tager cirka 7 dage at klække ungmallerne, hvilket er forholdsvis lang tid, og de bliver også ca. 2 uger i gydehulen, før de svømmer frit omkring hvor de kan fodres med artemia.

Zebramaller i det naturlige habitat

Zebramaller er massivt truet på deres eksistens på grund af opførelsen af Belo Monte vandkraftværket på Rio Xingu - det naturlige habitat for disse fisk. Planlægningen begyndte i 1980'erne, men der har været konstant kritik fra miljøforkæmpere og urfolk, da miljøpåvirkningen vil være enorm. Bortset fra de oprindelige stammer, der bor ved Rio Xingu, påvirker dette også de arter af fisk, der er nøje tilpasset livet i Rio Xingu. Hertil hører også Zebramallen. Kraftværket gør floden til en stillestående dæmningssø, hvilket har en negativ indvirkning på iltindholdet i vandet og vil få fatale konsekvenser for mallerne. Projektet forventes afsluttet i 2019.

Du finder masser af fiskefoder, akvarier og akvarieplanter i vores zooplus shop.

 

Vores mest hjælpsomme artikler

Kampfisk

Skinnende, farverig og undertiden lidt aggressiv overfor andre fisk og andre arter. Kampfisken (Betta) er bestemt en speciel fisk, som kommer til at tilføje ethvert akvarium en ekstra fryd til øjet. Med få krav er fisken meget nem at holde og derfor populær hos nybegyndere indenfor akvariernes forunderlige verden.

Ancistrus

Ancistrus er en robust og fredeligt fisk, som passer godt sammen med andre fiskearter fra Amazonas. Ikke desto mindre bør man tage hensyn til forskellige ting, så fiskene føler sig godt tilpas.

Scalar fisk

Med deres stilkeagtige finner og glitrende skæl er Scalar fisk blandt de absolutte stjerner i et akvarium. Den tropiske fisk stammer fra Amazonas og hører til familien af cichlider. Hvis du har et akvarium med vandtemperaturer i den højere ende, er disse fisk perfekte.