Kuglefisk

I samarbejde med Tetra
kuglefisk i et akvarium

Kuglefisk-familien (tetraodontidae = firtand) omfatter 25 slægter med ca. 200 arter. Den mindste af dem, dværgkuglefisken (carinotetraodon travancoricus), måler kun to centimeter, til gengæld kan arothron stellatus blive op til 1,20 meter i diameter. Kuglefisken er højt udviklede benfisk.

 

Udseendet af Kuglefisk

Kuglefiskens kropsform er anderledes end andre fisks fysik. Kuglefisken er rund og kompakt, med meget udtalt hoved og særprægede øjne. Kæberne minder om en næb, hvor tænderne er vokset sammen til to rækker øverst og nederst. Den nøgne læderagtige hud har skæl, der er forkortet til pigge.

kuglefisk

Fisken bevæger sig fremad med brystfinnerne, ryg- og gatfinnerne bidrager kun ganske lidt til fremdriften. Kuglefisk har heller ingen bugfinne. Da kuglefisken bevæger sig næsten helikopterlignende med deres brystfinner er det spændende at nærstudere dem - de fascinerer først og fremmest ved at de kan skifte ekstremt hurtigt mellem fremadrettede og bakbevægelser.

De mest kendte kuglefiskearter

Velegnet til akvariehold og udbredte er:

  • Amazonas kuglefisk (colomesus asellus)
  • Congokuglefisk (tetraodon miurus)
  • Øjeplettet Kuglefisk (tetraodon biocellatus)
  • Dværgkuglefisk / Malavar Kuglefisk (carinotetraodon travancoricus)

Tetraodon kretamensis er vanskelig at skelne fra den Grønplettede / Burmesiske Kuglefisk (tetraodon nigroverides) og klassificeres derfor nogle gange ikke som en særskilt art.

Tetraodon-arter er født i ferskvandsfloder, mens forældreparret lever i brakvand og rev ved øer. Det er derfor, at det kan være lettere at få fat på salt-elskende kuglefisk end Grønplettede og Øjeplettede Kuglefisk. Ottetalskuglefisken (palembangesis), der lever i ferskvand, er meget aggressiv og kan nemt ordne en stor aborre. Den Øjeplettede Kuglefisk er med sine 6 cm en af de smukkeste og mest populære arter. I naturen forekommer den i fersk- og brakvand, men bør i akvariet holdes i brakvand, da den er mere modtagelig for sygdomme i ferskvand. Den er fredelig overfor andre kuglefisk og er god til at ondulere snegle.

Amazonas Kuglefisk kan også leve i rent ferskvand og er ideel til et selskabsakvarie. Med sine 8 cm er denne fredelige kuglefisk forholdsvis lille. Den bør ikke forveksles med colomesus psittacus, fordi denne fisk lever i brakvand og er meget større - op til 30 cm. Den lever i Amazonas.

Tetraodon cochinchinensis er en flot ferskvandsfisk, men den stiller store krav til akvariet. Desværre er den også meget aggressiv overfor artsfæller og kan kun holdes i et stort, velstruktureret akvarium. Man finder den i Cambodja, Thailand og Vietnam.

Gift fra Kuglefisk

De fleste kuglefiskearter er giftige og kan ikke spises fordi de er nogle af de mest giftige havdyr overhovedet. Dens indre indeholder det lammende nervegift tetrodotoxin, der på kort tid kan forårsage kvælningsdød mens man er ved fuld bevidsthed. Nervegiften bruger fiskene udelukkende til forsvar. Stoffet kommer ikke fra kuglefisken selv, men fra bakterier, som den indtager gennem ernæringen og ansamles i lever og kirtler. Giftkoncentrationen kan variere meget fra fisk til fisk og er højest i gydeperioden.

Det naturlige hjem for Kuglefisk

De fleste arter hører hjemme i tropisk saltvand ved Afrikas, Central- og Sydamerikas, Sydøstasiens og Indiens kyster. Her gemmer de sig i koralrev og enge af søgræs. Kun få findes i brak- eller ferskvand.

Kuglefisk - ernæring i naturen

Fiskene er sky og prøver at undgå mennesker. Men hvis de føler sig truede, kan de bide hårdt. Med deres stærke tænder kan de nemt knække krabbers, muslingers eller korallers hårde skal. Kuglefisk spiser udover ved snegle også orme og svampe. Ved at pumpe vand i stød kan de forsigtigt fritlægge bytte, der ligger skjult i sandet. Kuglefisk er ekstremt manøvredygtige, omend de er langsomme. Hvis der er fare på færde, kan fisken puste sig op til stor størrelse. Med deres stærke muskler pumper de rykvis vand fra mundhulen og ind i en ekstra mavesæk i bugen. På samme tid rejses de pigge, der ellers ligger tæt til kroppen, og danner modhager, som andre dyr hænger fast i. På den måde kan de indtage en fremragende beskyttelsesstilling og selv store rovdyr kan ikke fortære kuglefisken. Havforskeren Jacques Cousteau opdagede, at kuglefisk endda puster sig op når de befinder sig i munden af rovfisk, såsom hajer, så de sidder fast og fjenden kvæles. Hvis kuglefisken befinder sig udenfor vand og derfor kommer til at pumpe luft i stedet for vand ind i den ekstra mavesæk, bliver de hurtigt kvalt. Man bør altså ikke prøve at provokere en kuglefisk til at aktivere sin forsvarsmekanisme, fordi det udgør enorm belastning for fiskene.

Kuglefisk pustet op

Kuglefisk - ernæring i et akvarie

Kuglefisk er foderspecialister, så deres ernæring kræver en vis indsats. Snegle danner hovedgrundlaget for mange kuglefiskearters ernæring. Med deres mundstykker knækker de udover snegle især krebsdyr og muslinger. Hvis man ikke kan lide at samle snegle eller synes de generelt er ulækre, bør man afholde sig fra at holde kuglefisk. Fiskens tænder vokser hele tiden og har brug for hårdt foder, så tænderne kan slibes ned. Ellers ville munden vokse sammen og fiskene sulte ihjel. Det er dog vigtigere, at akvarievandet opfylder fiskenes behov. Flagefoder indtager en kuglefisk sjældent. I stedet foretrækker de at spise frostfoder, men også levende foder. Blandinger af krill, muslingekød, artemia og andre småkrebse samt mygge- og insektlarver anbefales. Nogle arter spiser endda fisk. Du bør ikke holde kuglefisk sammen med aborrer, fordi i deres selskab er de sky og holder op med at spise.

Hold af Kuglefisk i et akvarium

Afhængig af arten skal kuglefisk holdes i saltvands-, brakvands- eller ferskvandsakvarier. Kuglefisk er ikke egnet til at modvirke eksplosiv sneglevækst, selvom det tit nævnes som et plus ved Kuglefisk. Hvis du holder akvariefisk bør du hellere undersøge årsagen til det store antal snegle. Det er for det meste overfodring, der er årsagen til et snegleproblem. Den ideelle vandtemperatur for kuglefisk er mellem 22 og 28 °C. PH bør være mellem 6,0 - 7,5 og vandets hårdhed mellem 5 - 15 °dH. For kuglefisk, der skal holdes i rent ferskvand, er det neutrale pH-område med grader af hårdhed på 8 til 15 det mest fordelagtige. Som start er arter, der er lette at holde, såsom den Øjeplettede Kuglefisk, egnede. Også chelichthys asellus og carinotetraodon travancoricus betragtes som relativt uproblematiske til at blive holdt i et akvarie. Hold fiskene i et akvarie for sig, og lav et separat akvarie til snegleopdræt eller saml dem ude i naturen (f.eks. ved hjælp af sneglefælder). Fiskene har brug for mange skjulesteder. At bruge sand som bundlag i dit akvarium er fordelagtigt, fordi de fleste kuglefisk kan lide at grave sig ned i sand. Da det ikke er let at holde en kuglefisk sammen med andre fisk, bliver de tit holdt enkeltvis.

Før du giver dig i kast med disse eksotiske fisk, bør du allerede have samlet erfaring med andre fisk. Med lidt øvelse er de meget lettere at håndtere, fordi fiskene er krævende. Den enkelte kuglefiske-art er altid tilpasset deres omgivelser, så vandsammensætningen er afgørende for, om din kuglefisk trives. En brakvandsfisk, der holdes i ferskvand, vil uundgåeligt gå til grunde. Der er også arter, der veksler mellem salt-, brak- og ferskvand, som for eksempel den Grønne Kuglefisk (tetraodontidae fluviatilis) og den Øjeplettede Kuglefisk (tetraodontidae biocellatus). Her anbefales skiftende saltkoncentrationer, men det er ikke absolut nødvendigt. Fisk, der udelukkende holdes i ferskvand vil ikke trives og bliver udsat for svamp i øjnene. Hvis fiskene skal holdes med skiftende saltkoncentrationer, skal du sørge for, at iltindholdet i ferskvandsfasen er højt, gennem enten en kraftigere overfladevandbevægelse eller ved hjælp af en diffusor på vandfilteret.

Sundhed og forventet levetid for Kuglefisk

Kuglefisk er sådan set ret robuste, men er letpåvirkelige, og hvis de holdes forkert, vil de virke apatiske. Indretningen af dit akvarie er afgørende for din kuglefisk. Med alderen bliver den Burmesiske Kuglefisk stadig mere aggressiv, har brug for et mindst 120 cm langt akvarium med tæt beplantning, hvor der er masser af gemmesteder og masser af bevægelsesfrihed. Sneglefodring er uundgåeligt hvis du vil holde kuglefisk, ellers gnaver de i andre fisks finner, så de kan slide deres tænder ned. Hvis du holder en kuglefisk på en artskorrekt måde kan de sagtens blive helt op til 20 år eller mere. Dværgkuglefisken bliver i gennemsnit fem år gammel. Denne alder opnås dog kun med førsteklasses vandkvalitet og god ernæring. Hvis bugen bliver sort, er det tegn på, at fisken ikke har det godt. Den Øjeplettede Kuglefisk har, som mange af sine artsfæller, et aktivt stofskifte. Hvis vandet ikke filtreres grundigt nok, lider vandkvaliteten og fiskene bliver syge.

Køb af Kuglefisk til akvariet

Du kan købe Kuglefisk i forskellige butikker, men også online. De fleste butikker tilbyder slægterne carinotetraodon, tetraodon og colomesus. Disse fisk er ikke de allersværeste at holde i et akvarium. De bliver hurtigt tillidsfulde og det tager heller ikke lang tid at vænne sig til den daglige fodringsrytme. Hvis du holder flere kuglefisk ad gangen, kan de udvise meget forskellig adfærd. I nogle arter har brakvand en gunstig indvirkning på forventet levetid. Nogle arter og underarter har specialiseret sig til ferskvand, men de fleste kuglefisk man kan få i handlen er brakvandsfisk. Ungfisk tilbringer deres tid i ferskvand, og senere vandrer de til områder med brakvand. I brakvand, og nogle gange i rent saltvand, bliver de kønsmodne. Hvis du skal have held med at holde flere kuglefisk, eller holde kuglefisk i selskab med andre arter, skal akvariet have tæt beplantning og være godt indrettet. Artsfremmede medbeboere skal være fredelige, men have en evne til at forsvare sig. Større kuglefisk kan for eksempel holdes sammen med Mosaikpansermallen (prachtcorydoras), regnbuefisk af en vis størrelse, samt visse tetraer. Mindre arter kan holdes sammen levendefødende fisk, og med visse karpefisk.

Du finder masser af fiskefoder, akvarier og akvarieplanter i vores zooplus shop.

 

Vores mest hjælpsomme artikler

Kampfisk

Skinnende, farverig og undertiden lidt aggressiv overfor andre fisk og andre arter. Kampfisken (Betta) er bestemt en speciel fisk, som kommer til at tilføje ethvert akvarium en ekstra fryd til øjet. Med få krav er fisken meget nem at holde og derfor populær hos nybegyndere indenfor akvariernes forunderlige verden.

Ancistrus

Ancistrus er en robust og fredeligt fisk, som passer godt sammen med andre fiskearter fra Amazonas. Ikke desto mindre bør man tage hensyn til forskellige ting, så fiskene føler sig godt tilpas.

Scalar fisk

Med deres stilkeagtige finner og glitrende skæl er Scalar fisk blandt de absolutte stjerner i et akvarium. Den tropiske fisk stammer fra Amazonas og hører til familien af cichlider. Hvis du har et akvarium med vandtemperaturer i den højere ende, er disse fisk perfekte.