Fiskesygdomme

Fiskesygdomme

De mest almindelige fiskesygdomme

Fiskesygdomme i et akvarium bør man tage alvorligt. For fiskene kan de ofte være fatale, og jo hurtigere man handler, jo bedre. Her et overblik over hvordan du genkender tegnene på de mest almindelige fiskesygdomme og hvilke skridt du bør tage.

Ichthyophthiriose

Denne sygdom er forårsaget af den encellede parasit ichthyophthirius multifiliis. Parasitten borer sig bogstaveligt talt ind i fiskens slimhinde og sætter sig dér. Angrebet vil på fisken tydeligt ses på de karakteristiske hvide, lidt hævede prikker. Hvis sygdommen er fremskreden, kan de små prikker fortætte sig til grå pletter. Huden danner i stigende grad slim og begynder at løsne sig. Ichthyophthiriose er en af de fiskesygdomme, der er dødelig, hvis den ikke behandles ordentligt. Det er derfor vigtigt at genkende symptomerne tidligt så man kan handle rigtigt.

Symptomer på Ichthyophthiriose (fiskedræbersygdom)

 • tøvende eller uregelmæssig svømmeadfærd
 • finnerne lægges tæt til kroppen
 • fisken gnider sig på sten, rødder og andre genstande, oftest i bueagtige bevægelser
 • spisevægring

Hvis gællerne er påvirket: åndedrætsbesvær, hurtig vejrtrækning, fiskene svømmer direkte i vandoverfladen og snapper efter luft.

Behandling af Ichthyophthiriose

 • Behandlingen foregår i akvariet, fordi parasitten ikke kun angriber fisken, men også ligger i jorden
 • Forøgelse af temperaturen til 28 - 30° (forsigtig, ikke alle fisk og planter kan tåle så høje temperaturer, informer dig på forhånd!)
 • Vandskift (mindst 30%)
 • Sug bundlaget op (da parasitter også sætter sig her)
 • Ved anvendelse af malakitgrøn oxalat eller malachitgrøn-oxalatholdige stoffer: sluk for lyset (stoffet er lysfølsomt)

Behandlingen varer omkring 14 - 20 dage, fordi parasitterne kun kan bekæmpes på et bestemt tidspunkt i deres livscyklus, det såkaldte sværmerstadie.

Svampeinfektion

Denne fiskesygdom skyldes svampe af slægten saprolegnia og achyla. For det meste bliver kun fisk, der allerede er svækket af andre faktorer, syge. Skader eller territoriekampe, men også for lave vandtemperaturer og dårligt vedligeholdte akvarier kan belaste fiskenes immunforsvar så meget, at de bliver angrebet af svampe. Svampene er faktisk ikke særligt sygdomsfremkaldende. I svækkede eller skadede dyr ændres pH-værdien i beskadigede slimhinder imidlertid tilstrækkeligt til at sikre optimale levevilkår for svampene. Det kan påvirke hud, øjne, finner og gæller.

Som med enhver anden sygdom, er tidlig diagnose afgørende for fiskenes overlevelse.

Symptomer på svampeinfektion

 • karakteristisk bomuldslignende belægning på de berørte områder, som straks falder sammen, når fisken tages ud af vandet
 • apati
 • spisevægring
 • for det meste svømmer fiskene ikke omkring mere, eller kun lidt, og holder sig til i et mørkt hjørne i akvariet

Behandling af svampeinfektion

 • flyt fisken(e) til rent vand eller skift meget af vandet (50% eller mere)
 • juster temperaturen let opad
 • bad i saltvand (ca. 1 tsk til 1 liter vand) i 15-30 minutter eller i
 • kaliumpermanganatopløsning (1 g til 100 l vand) i ca. 30 minutter
 • VIGTIGT: du må IKKE bade fisken i selve akvariet, men i en separat beholder
 • vitaminer til at styrke immunforsvaret
 • behandling med et antisvampemiddel og mod bakterielle primærinfektioner

For alle sygdomme: forebyggelse er den bedste medicin. God fiske- og vandpleje er alfa og omega hvis du vil have sunde dyr og et smukt akvarium.

Ascites / Bugvattersot

Man er ikke enige om årsagerne til ascites. Altså om det er forårsaget af vira eller bakterier. Faktum er imidlertid, at bakterier, der lever i akvarievand og -jord (aeromonas og pseudomonas), bidrager til sygdommen. Om de vitterlig forårsager sygdommen er uklart. Når fiskens immunsystem er svækket, er der intet forsvar mod bakterierne, og sygdommen opstår. I første fase kan fiskesygdommen stadig helbredes. I det avancerede stadie er det dog mere problematisk. Karakteristisk for ascites i fisk er den hævede bug, der opstår som følge af væskeansamlig i og med de indre organer forfalder.

Symptomer på ascites

 • udstående skæl på grund af svulmende bug
 • apati
 • ukontrollerede bevægelser
 • udstående øjne
 • betændelser
 • svampeinfektion

Behandling af ascites

Når du har fundet ud hvilken sygdom det drejer sig om, skal du straks starte behandling med passende midler. Det aktive stof mod ascites kaldes "nifurpirinol". Derudover kan man udføre en saltbehandling, som hjælper fisken med at komme af med væsken. Det skal dog bemærkes, at saltdosis varierer afhængigt af, hvilken fiskeart det drejer sig om.

Finneråd

Som med ascites udløses finneråd af bakterier, der allerede er til stede i akvariet. På samme måde bryder sygdommen kun ud, når fiskenes immunforsvar svækkes. Det sker normalt, når fisk ikke trives eller holdes forkert. Finneråd tilhører også de fiskesygdomme, der kan være dødelige, hvis man ikke behandler den.

Symptomer på finneråd

 • finnerne er flossede
 • finnekanter er hvidlige eller rødlige
 • finner er hullede
 • fisk bliver apatiske

Behandling af finneråd

Da sygdommen normalt er en indikation af dårlig vandkvalitet, bør du først lave en vandtest for at se, om der måske er for høje nitritværdier. Hvis ja, skal du lave et delvist vandskift. Hvis der imidlertid ikke er nogen forbedring, skal du købe medicin mod finneråd i dyrehandelen.

 

Vi håber, de her råd kan hjælpe dig med at forebygge de mest almindelige fiskesygdomme og sørge for, at du kan nyde dine akvariefisk i lang tid!

Vores mest hjælpsomme artikler

Bekæmpelse af alger i dit akvarium

Næsten ingen andre algearter har så mange forskellige underarter som grønalger. Mange af dem er enten helt harmløse eller vil du aldrig finde i dit akvarium. Ikke desto mindre kan nogle få grønalger være en sand plage for akvarister. Men hvordan kommer du én gang for alle af med den grønne belægning, som ubarmhjertigt lægger sig på akvarieglas, planter, grus og rødder?

Fiskesygdomme

Fiskesygdomme i et akvarium bør man tage alvorligt. For fiskene kan de ofte være fatale, og jo hurtigere man handler, jo bedre. Her et overblik over hvordan du genkender tegnene på de mest almindelige fiskesygdomme og hvilke skridt du bør tage.

Vandskift i dit akvarium

Så længe der har eksisteret akvarier har der været diskussioner om vandskift, dens nødvendighed eller hyppighed. Selv om det stort set er en uddød race, så findes der stadig akvarister, der mener, at der eksisterer en "biologisk balance", svarende til den i naturen, i deres akvarier, hvormed de retfærdiggør "dyrebare" gamle vand.