Din indkøbskurv

Din indkøbskurv er desværre tom.

Gratis levering fra 349,-*

Generelle vilkår og forretningsbetingelser - inactive

1. Anvendelsesområde

Disse generelle betingelser gælder for alle handler, som indgås mellem zooplus AG og dets kunder. Den version af betingelserne, som er gyldig på det tidspunkt, hvor købsaftalen indgås, finder anvendelse.

2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt og opbevaring af kontrakten

Fremstillingen af produkterne i online-shoppen udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men er kun et uforpligtende online-katalog over varesortimentet jvf. §§ 145ff BGB. Over online shoppen opfordres kunden til at afgive et tilbud på en købsaftale.

  1. Ved at klikke på produktet eller artikelbeskrivelsen, føres kunden videre til produktdetaljerne; her har nogle typer produkter flere valgmuligheder: f.eks. forskellige størrelser eller smagsvarianter.
  2. For at vælge et produkt, skal kunden angive det ønskede antal og klikke på indkøbskurv-ikonet.
  3. Når alle de ønskede produkter er lagt i indkøbskurven, skal kunden klikke på „indkøbskurv“ og får dermed en oversigt over alle de udvalgte produkter. Derefter kan kunden klikke på knappen "Til bestilling/kasse".
  4. Allerede registrerede kunder indtaster her deres brugernavn og password. Ikke-registrerede kunder kan oprette en ny kundekonto eller også fortsætte betalingsforløbet uden oprettelse af kundekonto.
  5. Ved at klikke på knappen "Fortsæt" kommer kunden frem til det sidste bestillingspunkt, "Oversigt". Her vises en sammenstilling af kundens bestilling med den samlede pris (inklusiv moms), samt oplysninger om leveringsservice- og udgifter.
  6. For at fuldende bestillingen, skal kunden acceptere de generelle vilkår og forretningsbetingelser. Ved at klikke på overskriften, kan kunden læse og vurdere betingelserne.
  7. Til slut afslutter kunden bestillingen ved at klikke på knappen, "Køb", og indgår nu i en bindende købsaftale. Bestillingen er dermed afgivet.

3. Oplysning om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du kan inden for 14 dage efter varens modtagelse, uden angivelse af nogen grund, fortryde dit køb enten skriftligt (f.eks. per post eller e-mail) eller også ved at tilbagesende varen.

Fortrydelsesfristen

Fristen begynder at løbe efter modtagelse af denne belæring på skrift, dog ikke før modtagelse af varen (ved gentagen levering af lignende varer ikke før modtagelse af delleveringen) og heller ikke før, vi har opfyldt vores informationspligt ifølge tysk ret (d.v.s. artikel 246 § 2 i forbindelse med § 1 afsnit 1 og 2 BGB-InfoV) såvel som vores forpligtelser ifølge § 312 g afsnit 1 sætning 1 BGB i forbindelse med artikel 246 § 3 BGB-InfoV. Desuden begynder fristen ikke at løbe før du på skrift har fået de oplysninger, som du har krav på efter den danske forbrugeraftalelov, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare, dog således at fristen efter den danske forbrugeraftalelov udløber senest 3 måneder efter den dag, du har modtaget varen, uanset om du har fået oplysningerne eller ej.

Hvis du f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du

Du kan fortryde ved at tilbagesende eller tilbagegive varen til os inden udløbet af fortrydelsesfristen eller ved inden fristens udløb at sende en meddelelse til os om, at du ønsker at fortryde købet. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen for, at du har overgivet varen til postvæsenet m.v. med henblik på forsendelse.

Meddelelse om fortrydelse skal sendes til
zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München
Tyskland

Du kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen eller undlade at hente den på posthuset m.v. For varer, der skal fremstilles eller tilpasses efter dine individuelle behov (f.eks. personaliserede halsbånd), gælder fortrydelsesretten kun indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, når du har givet samtykke hertil.

 

Hvis du gør brug af fortrydelsesretten

Hvis du gør brug af fortrydelsesretten skal de ydelser, som begge parter har modtaget, returneres, ligesom eventuelle indtægter (f.eks. renter) skal udbetales. Meddel os til dette formål, hvis de ikke allerede foreligger os, en gyldig bankforbindelse. Hvis du ikke kan returnere varen og brugen (f.eks. brugsfordele)– enten slet ikke, kun delvist eller kun i i forringet tilstand, skal du i givet fald betale en erstatning for vores værditab. For forringelse af en vare samt for brugsfordele skal du kun yde værdierstatning i det omfang, brugen eller forringelsen kan føres tilbage til en omgang med varen, der går ud over simpel afprøvning af egenskaber og funktioner. Ved ” afprøvning af egenskaber og funktioner” forstås testning og afprøvning af en vare, sådan som det er muligt og normalt at gøre i en fysisk butik.

Varer, der kan sendes tilbage som pakker, skal returneres for vores risiko. Du betaler selv for standardudgifter ved returneringen, hvis den leverede vare svarer til den bestilte, samt hvis prisen for den returnerede vare ikke overstiger 300 kr (40 Euro), eller hvis du - ved en dyrere vare - på fortrydelsestidspunktet endnu ikke har betalt for varen, enten helt eller delvist (ifølge indgået aftale). I alle andre tilfælde er returneringen gratis for dig. Eventuelle erstatningsbetalinger skal foretages i løbet af 30 dage. Din betalingsfrist løber fra og med afsendelsen af din meddelelse om fortrydelse eller varen, mens vores betalingsfrist løber fra modtagelsen af meddelelsen om fortrydelse eller varen.

Du bedes så vidt muligt benytte den vedlagte returseddel i forbindelse med returneringen. Forsendelsen skal sendes til:

zooplus AG c/o Rhenus AG u. Co. KG
Marktal 3
99880 Hoerselgau
Tyskland

Varer, der ikke kan tilbagesendes, vil blive afhentet hos dig for vores regning. I sådanne tilfælde bedes du på forhånd kontakte vores Kundeservice inden for fortrydelsesfristen.

Slut på oplysning om fortrydelsesret

4. Hæftelse for omkostninger

Gør du som forbruger brug af din tilbagetrædelsesret, skal du dække de almindelige omkostninger ved returforsendelsen, når prisen på den returnerede vare ikke overstiger et beløb på 300 kr (40 Euro), undtagen hvis den leverede vare ikke svarer til den bestilte.

5. Reklamation og ansvar

For alle de under den gældende reklamationsfrist opståede mangler ved varen gælder dit krav på enten omlevering eller afhjælpning af manglen alt efter valg. I de tilfælde, hvor der foreligger særlige, juridiske forudsætninger, gælder dit krav om et videregående ansvar for prisnedsættelse eller ophævelse ud over en skadeserstatning, inkl. erstatning af skaden i stedet for omlevering samt erstatning af forgæves brug af varen. Kravet på kompensation eller prisnedsættelse gælder kun, når kravet er juridisk fastslået, er ubestrideligt eller er blevet skriftligt anerkendt af os. Reklamationsfristen er 2 år. Skulle en leveret vare vise tegn på åbenlyse materiale- eller produktionsfejl, herunder også transportskader, bedes du kontakte vores kundeservice.

6. Priser og leveringsgebyrer

Priserne på bestillingstidspunktet er de gældende. Varigheden af tidsbegrænsede tilbud ser du på det sted i shoppen, hvor varen vises. I alle priser er den lovmæssige moms indeholdt. De gældende priser er de aktuelle priser på bestillingstidspunktet. Gyldighedsperioden for vores tidsbegrænsede tilbud kan du se på det sted i shoppen, hvor varen findes. Alle priser indeholder den gældende moms (p.t. 0% eller 25%).

Ved en bestilling afgivet i vores online shop leverer zooplus gratis fra en bestillingsværdi på 339 kr. Ved en bestillingsværdi på under 339 kr opkræver vi et mindre gebyr for porto og pakning på 29 kr per bestilling, uafhængig af antallet af pakker eller forsendelsens størrelse eller vægt. Vi leverer fra en mindste bestillingsværdi på 149 kr. (eksklusiv leveringsgebyr).

Skulle det af tekniske eller logistiske grunde være nødvendigt at sende en levering ad flere omgange, beregner vi naturligvis kun forsendelsesgebyret én gang.

Leveringspriserne til andre lande kan du se under vores landeinformation.

7. Levering

zooplus udbringer de bestilte varer til den af kunden i bestillingen angivne adresse. Den normale leveringstid er på 2-5 hverdage fra modtagelse af bestillingsbekræftelsen. Klik her for mere information om voresleverings- og forsendelsesbetingelser.

Inden for EU leverer vi toldfrit. Ved levering til lande uden for EU er kunden selv ansvarlig for tilkommende toldgebyrer, skatter og øvrige.

Skulle en bestilt vare ikke være tilgængelig og en købsaftale derfor ikke være indgået, forholder vi os ret til at tilbyde at sende dig de øvrige varer fra bestillingen. Du er ikke forpligtet til at tage imod dette tilbud. Ønsker du ikke at tage imod dette tilbud, bedes du sende varerne tilbage til
 

zooplus AG c/o Rhenus AG u. Co. KG
Marktal 3
99880 Hoerselgau
Tyskland

Vi dækker omkostningerne ved returneringen.

Ved leveringsforsinkelser informerer vi dig omgående.

9. Betaling, forfald, forsinkelse

Betaling for varerne kan foregå via bankoverførsel (konto-til-konto forudbetaling), kreditkort eller PayPal. zooplus AG forholder sig ret til i enkelte tilfælde kun at acceptere visse betalingsformer. Betaling via forsendelse af kontanter eller check er desværre ikke mulig. Vi fralægger os ethvert ansvar for tab i den forbindelse.

Betaling via kreditkort

Ved betaling med kreditkort følger opkrævningen inden for en uge efter varens afsendelse.

Betaling via PayPal

Betaling via konto-til-konto bankoverførsel (forudbetaling)

Kontakt venligst vores Kundeservice.

Skulle du blive forsinket med dine betalinger, forbeholder vi os ret til at opkræve dig for eventuelle rykkergebyrer.

Ved indløsning af gavekort skal du være opmærksom på de specifikke, gældende indløsningsbetingelser såsom mindste bestillingsmængde, gyldighed osv. Under alle omstændigheder kan der kun indløses ét gavekort (eller anden rabat) per indkøb. Det er ikke muligt at få et gavekort udbetalt eller modregnet på et senere tidspunkt.

Bankforbindelse for danske kunder:

zooplus AG
Sydbank
Reg.nr.: 8065
Kontonr.: 0001264642

Du kan finde yderligere information ved at læse vores sikkerhedsstandarder.

10. Databeskyttelse

Læs mere herom i vores udførlige databeskyttelseserklæring.

11. Webshop-operatør

zooplus AG

Sonnenstraße 15
80331 München
Tyskland

 

Repræsenteret ved:
Andrea Skersies
Dr. Cornelius Patt
Andreas Grandinger
Jürgen Vedie

Selskabets sæde: München
Byretten i München, HRB 125080

VAT-IdNr. DE 200 164 421

12. Kundeservice

Du kan kontakte os via vores online kontaktformular.

13. Afsluttende bestemmelser

Tysk ret finder anvendelse, idet FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG) er udelukket. Forbrugeren kan dog fortsat påberåbe sig den beskyttelse, som tilkommer ham/hende i medfør af ufravigelige regler i loven i det land, hvor hun/han har sin bopæl - dvs. Danmark.

14. Printversion af vores Generelle Vilkår