Din indkøbskurv

Din indkøbskurv er desværre tom.

Gratis levering fra 349,-*

Deltagelsesbetingelser

zooplus kunderundspørge 2017

 

Deltagelsesbetingelser for online-konkurrencen „zooplus kunderundspørge 2017“

Lodtrækning om 5 x 225,- gavekort til www.zooplus.dk

1. Arrangør

Arrangøren af denne konkurrence er zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 München (i det følgende kaldet „zooplus“).

2. Kvalificerede deltagere/deltagelsesregler

2.1. Kvalificerede deltagere er alle habile personer, som har deltaget i zooplus' kundeanalyse 2017, dvs. udfyldt hele spørgeskemaet under www.surveymonkey.de/r/LPVD55B, med angivelse af email-adresse, og derefter indersender alt indenfor konkurrencetidsrummet.
2.2. Kun personlig deltagelse er mulig og man kan kun deltage én gang. Flere eller gentagne tilmeldinger fører til udelukkelse af konkurrencen.

3. Konkurrencetidsrum

Konkurrencen starter den 17.10.207 og slutter den 26.10.2017 kl. 23.59.

4. Præmier

Der trækkes lod om i alt 5 gavekort á 225 kr. til online-shoppen zooplus.dk. Vinderen kan ikke gøre krav på udbetaling i kontanter eller ombytningen af præmien. Præmien kan ikke overdrages til tredje part.

5. Resultatbestemmelse og -underretning

5.1. Vinderne vælges tilfældigt blandt alle de deltagere, som har udfyldt spørgeskemaet fuldstændigt og indsendt det indenfor konkurrencetidsrummet. Sagsanlæg er udelukket.
5.2. Underretning sker efter maks. 14 dage efter afslutningen på konkurrencetidsrummet til deltagernes angivne email-adresse.

6. Slutbestemmelser

6.1. Indenfor rammerne af konkurrencen samles personlige oplysninger om de deltagende; dette omfatter udelukkende email-adressen. Disse data bruges udelukkende til afvikling af konkurrencen. De personlige oplysninger bruges ikke til andre formål. Deltagerne accepterer de lovmæssige rettigheder vdr. personlige oplysninger, ændringer og tilbagetrækningbestemmelser.
6.2. Overholder en deltager ikke deltagelsesbetingelserne, har zooplus ret til at udelukke deltageren fra konkurrencen. Personer, som benytter sig af ulovlige hjælpemidler eller på anden vis skaffer sig fordele gennem manipulation, bliver ligeledes udelukket. At deltage via konkurrenceforeninger eller automatiserede tjenester er ikke tilladt. Overholdes deltagelsesbetingelserne ikke, kan præmierne efterfølgende tilbagekaldes og kræves tilbagebetalt.
6.3. zooplus forbeholder sig retten til at ændre deltagelsesbetingelserne eller afbryde konkurrencen uden angivelse af grund, hvis det teknisk eller juridisk ikke kan sikres, at konkurrencen kan gennemføres på korrekt vis.
6.4. Konkurrencen er udelukkende underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lov og ret..
6.5. Skulle en eller flere af de ovennævnte klausuler blive helt eller delvist ugyldige eller umulige at håndhæve, forbliver de øvrige betingelser gyldige. I stedet for de pågældende klausuler, indtræder nye, tilsvarende, gyldige bestemmelser.